Jaké změny vás čekají v podnikání na jaře 2014

5S novým rokem 2014 přijdou, kromě novinek ve financování a v podpoře podnikání, také novinky v celé oblasti podnikání. Tyto změny jsou zapříčiněny zejména novým občanským zákoníkem, novým zákonem o obchodních korporacích a novým programovým obdobím 2014-2020 v Evropské unii. Se starým obchodním zákoníkem se tedy rozlučte a začněte studovat novou legislativu. Jaké největší změny na vás tedy na jaře 2014 čekají?

Od nového roku bude povinná datová schránka

Od nového roku 2014 bude mít každá osoba samostatně výdělečně činná povinnost zřídit si datovou schránku. Datová schránka je prostředkem elektronické komunikace mezi orgány veřejné moci a osobami právnickými nebo fyzickými. Tato novinka měla být v praxi aplikována již v roce 2013, ovšem z důvodu nepřipravenosti podnikatelů, ošetřujících lékařů a osob samostatně výdělečně činných byl tento návrh odložen až na rok 2014. Pro zřízení datové schránky musíte odevzdat tištěný formulář na kterémkoli Czech POINTu nebo jej zaslat na adresu Ministerstva vnitra. Ke správnému užití datové schránky budete také potřebovat úředně ověřený elektronický podpis, který si zřídíte právě třeba na kterékoliv poště. Datovou schránkou pak budete zasílat přehled o příjmech a výdajích České správě sociálního zabezpečení, přehled pro sociálku, oznámení o zahájení nebo opětovném zahájení samostatné výdělečné činnosti, přihlášku osoby samostatně výdělečně činné k účasti na důchodovém pojištění nebo na nemocenském pojištění a další. Vše tedy, na co jste byli zvyklí do teď dělat papírově, bude od nového roku pouze v elektronické podobě.

Změna výše základního kapitálu

S novým občanským zákoníkem přichází v platnosti také novinka o výši základního kapitálu společnosti s ručením omezeným. Do konce roku 2013 jste totiž měli povinnost vložit do základního kapitálu společnosti vklad minimální výši 200 000 Kč. Tato povinnost s rokem 2014 končí. Minimální vklad do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným tak bude už třeba jen pouhá jedna koruna česká. Pro spoustu podnikatelů se tak otevírají dveře k podnikatelské činnosti a spousta z nich právě začne podnikat až s příchodem příštího roku. Ovšem při podpisu zakladatelské listiny, nebo společenské smlouvy, už bude muset být přítomen notář. To do teď nebylo povinností. Každý začínající podnikatel si tak mohl společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu napsat sám, podle vzoru, který je volně k nahlédnutí na internetu. Proto i z tohoto důvodu je lepší nevkládat do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným horentní sumy, protože odměna notáři se vypočítává právě z výše základního kapitálu společnosti.

Změny v operačních programech České republiky i Evropské unie

V neposlední řadě se také změní dotační programy České republiky a Evropské unie začínajícím a stálým podnikatelům. Největší změnou v Evropské unii je zejména podpora rozvoje podnikání založeného na výzkumu a inovacích především v malých a středních firmách, podpora projektů, které povedou ke snížení energetické náročnosti v podnikatelském sektoru, podpora nových podnikatelských záměrů a podpora zavádění progresivních IT technologií. V těchto oblastech bude Evropská unie podporovat zejména malé a střední podnikatele, podle definice EU. Ani Česká republika v této oblasti nezahálí a tak, jak podporuje podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu, bude v příštích letech podporovat i Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podnikatelé se tak mohou těšit na značné finanční a hmotné stimuly jejich podnikatelské činnosti. Při podávání žádosti o finanční dotace by si však měli hlídat obsahovou a formální stránku žádosti, protože na takovýchto maličkostech může celý projekt ztroskotat.

Podobné články...