Offshore podnikání: Optimalizace daní i podnikatelských aktivit pro zkušené

Offshore podnikání: Optimalizace daní pro zkušenéČasto je offshore podnikání spojováno s optimalizací daní. Někdy se o něm dokonce mluví jako o daňovém podvodu. Kde je pravda? A co to vlastně takové offshore podnikání je? Komu je určeno a jak si díky němu snížit daňovou povinnost? To vše a ještě mnohem více vám prozradíme na následujících řádcích.

Offshore podnikání v kostce

  • Offshore podnikání je nejčastěji spojováno s daňovými ráji
  • Optimalizace daní a snaha o co nejnižší daňové zatížení
  • Jejich obliba roste s růstem byrokracie a daňové zátěže
  • Jde o zcela legální způsob, jak optimalizovat daňovou zátěž

Offshore podnikání nabízí hned několik výhod

Drtivá většina podnikatelů, kteří se pro offshore podnikání rozhodnou, vidí za tímto principem zejména snahu „srazitdaně co nejníž. Toto je ovšem jedna, nikoli jediná výhoda. Důvodů a výhod, pro které se zkušenější a prozíravější podnikatele pro tento typ podnikání rozhodují je mnohem více:

  1. daňová optimalizace
  2. ochrana majetku a anonymita vlastnictví
  3. využívání výhod odlišného právního prostředí
  4. dokonalá image a firemní prestiž mezinárodního holdingu
  5. vyhnutí se regulaci některých podnikatelských aktivit

1. Daňová optimalizace

Jako první si rozebereme daňovou optimalizaci, kvůli které podnikatelé offshore podnikání volí. Pokud jsou v dané zemi daně příliš vysoké, podnikatelé odcházejí do zemí s nižší daňovou povinností. Ovšem to, že podnikatel založí firmu v zahraničí, nemusí automaticky znamenat nižší daňovou povinnost. Rozhodujícím faktorem je odpověď na otázku, co vlastně podnikatel takovým odchodem získá. Důvodem tak mohou být nejen nižší daně, ale také podpora podnikatelů nebo minimální byrokracie a papírování.

2. Ochrana majetku a anonymita vlastnictví

Pokud jste v České republice založili firmu a vystupujete jako její vlastník, akcionář nebo jednatel, je velmi jednoduché vás „vystopovat“. Obyčejný občan má kromě základních informací o společnosti k dispozici také údaje o obchodním podílu a může si dohledat i aktiva a pasiva firmy, či zjistit informace o tom, jak je tato firma finančně stabilní a silná. Taková praxe v zahraničí nefunguje. Proto se sem řada podnikatelů uchyluje kvůli notné dávce anonymity a ochrany soukromí.

3. Využívání výhod odlišného právního prostředí

Naše právní prostředí razí poměrně „šikanózní přístup“ k tuzemským podnikatelům. Naštěstí existují země, kde je to jinak a každý podnikatel tak má možnost přesunout svá aktiva na místo, kde o ně bude dobře postaráno.

4. Dokonalá image a firemní prestiž mezinárodního holdingu

Mezi další výhody patří expanze na mezinárodní trh, posílení prestiže, důvěryhodnosti a budování mezinárodní značky. Pokud navíc dosáhnete určitého obratu, můžete v daném státě získat dvojí občanství, což vás přibližuje k řadě dalších VIP výhod.

5. Vyhnutí se regulaci některých podnikatelských aktivit

A opět se dostáváme k šikaně, kterou tuzemští podnikatelé v České republice podstupují, a proto se rozhodují pro offshore podnikání v zahraničí. Řada podnikatelských aktivit je totiž u nás přísně kontrolovaná a regulovaná. V zahraničí jsou opět podmínky mnohem příznivější.

Nic není pouze černé nebo bílé

Každá mince má dvě strany a ani v případě offshore podnikání to není jinak. Vybrané státní organizace nemohou zadávat zakázky společnostem, u kterých je skryt akcionář, vlastník, což u offshore podnikání v drtivé většina bývá. Tuto podmínku má v interních směrnicích ukotvenou i řada dalších firem, různé neziskové organizace apod. Tato malá vada na kráse ovšem nemůže přebít výhody, které tento typ podnikání nabízí.

Podobné články...