Tagged: podnikání 2014

5 chyb v začátcích podnikání, kterých se v roce 2014 musíte vyvarovat

S prvním lednem nového roku 2014 přichází spolu s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích také spoustu změn v podnikání. Oba zákoníky přinesly obrovské změny ve spotřebitelských úvěrech, dědictvích, i ve způsobech zakládání a vedení...

Jaké změny vás čekají v podnikání na jaře 2014

S novým rokem 2014 přijdou, kromě novinek ve financování a v podpoře podnikání, také novinky v celé oblasti podnikání. Tyto změny jsou zapříčiněny zejména novým občanským zákoníkem, novým zákonem o obchodních korporacích a novým programovým obdobím...

5 chyb v začátcích podnikání, kterých se v roce 2014 musíte vyvarovat

S novým rokem a novým občanským zákoníkem přijdou také velké změny podnikání. 1. ledna 2014 vstoupí v platnost nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, který přinese obrovské změny v oblasti spotřebitelských úvěrů, dědictví,...