Kolik mě bude stát založení firmy s. r. o. času

2Založení firmy s.r.o. není úplně časově náročné. Avšak předchází tomuto procesu několik důležitých kroků, které prostě nemůžete jen tak přeskočit. Aktivity, které sami můžete ovlivnit tím, že vše budete dělat na čas a nic nenecháte na poslední chvíli, rozhodně nepodceňujte a na každou se řádně připravte a následně tak dodržujte všechny termíny. Během zakládání společnosti s ručením omezeným narazíte ale i na ty kroky, které za vás vyřizují pouze soudy nebo živnostenský úřad a které tedy vlastním přičiněním neurychlíte. Proto se alespoň vy sami snažte vše zajišťovat a zařizovat co nejdříve a včas, abyste svou pílí a aktivitou měli zajištěnou časovou jistou rezervu. Jaké kroky tedy bezpodmínečně musíte učinit před samotným založením firmy s.r.o.? A jak dlouho to všechno bude trvat?

Ještě než založíte společnosti s ručením omezeným

Před samotným založením korporace s ručením omezeným si prvně řádně nastudujte všechny zákony a odbornou literaturu. Měli byste tomu věnovat dostatek času, vše pořádně pročíst a následně taky promyslet. Další krokem je důkladné sepsání vašeho podnikatelského záměru, podnikatelského, finančního a marketingového plánu. Vše, co v tomto kroku uděláte důsledně, precizně a perfektně, se vám v budoucnu vrátí úspěšnou společností s ručením omezeným.

Přípravnou fázi máme tedy za sebou!

Po precizně strávené přípravné fázi si najděte kvalitního notáře, u kterého již od nového roku 2014 musíte sepsat společenskou smlouvu. Najdete-li opravdu dobrého notáře, který nebude zbytečně otálet a společenskou smlouvu napíše a nejkratším termín, jak jen to bude možné, nebude vás sepsání společenské smlouvy stát více než jen pár dní. Vše v tomto kroku tedy záleží pouze na vás, na štěstí a na notáři, kterého vyberete nebo na kterého zrovna narazíte. Pokud sepsání společenské smlouvy provedete co nejdříve a budete mít přesnou představu, co chce do společenské smlouvy napsat, můžete ušetřit několik dní.

A teď peníze…

Chcete-li do firmy s.r.o. vložit základní kapitál pouze v podobě peněz, musíte tak učinit v bance. Nejdříve tedy zajdete do banky, kde k tomuto účelu vytvoříte nový, speciální účet. Na tento účet následně vložíte vámi určenou peněžní částku, kterou budete brát jako základní kapitál vaší korporace. Zde čekejte časové prodlevy, protože banky většinou ještě nemají tuto proceduru v malíčku. V bance nejspíš strávíte mnoho hodin. Pokud základní kapitál v podobě peněz není nic pro vás a chcete tedy do korporace s ručením omezeným vložit základní kapitál v jiné podobě, musíte nejdříve požádat soud o podání návrhu na jmenování soudního znalce, který váš nepeněžitý vklad ocení. Po ocenění už musíte jen čekat. Soud totiž toto ocenění buď uzná, anebo v horším případě neuzná. Opět zde tradičně nastávají veliké časové prodlevy. Obrňte se proto velkou trpělivostí a schovívavostí. Také ve svém časovém plánu tento důležitý krok zohledněte.

Další návštěva úřadu

Po všech těchto formalitách se dostáváte k návštěvě živnostenského úřadu. Na něm se nejspíš opět zdržíte i několik hodin. Kolik hodin přesně? To záleží pouze na tom, jak jsou místní úředníci ochotní, v jaké oblasti podnikání chcete společnost založit a jak dlouhé jsou fronty. Pro jistotu však zase čekejte až hodinové prodlevy.

Konečně se dostáváme do finiše

Nejdůležitějším krokem při zakládání společnosti je zápis firmy do obchodního rejstříku. Zápis trvá pokaždé různou dobu. Raději ale opět očekávejte spíše časové prostoje. Každý soudní úředník má totiž odlišné postupy, jiná kritéria a je různě produktivní. Po podání návrhu na zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku, budete čekat nejméně pět pracovních dnů. Pokud soudní úředník shledá vaši žádost na zápis nekompletní, můžete být vyzváni k doplnění chybějících listin. Je-li však vaše žádost na zápis nedostačující nebo dokonce nevyhovující, může být váš návrh v tomto období úplně zamítnut. Pro jistotu si proto na těchto pár dní nic neplánujte, ať máte případně čas na doplnění. U zakládání firmy se prostě vyplatí pořekadlo: „Jistota je jistota…“. A v našem případě je tou jistotou časová rezerva.

Odblokovat účet v bance a můžete podnikat!

Proběhne-li vše během zápisu do obchodního rejstříku bez problémů, můžete přistoupit k poslednímu kroku, kterým je odblokování účtu v bance. Znovu navštívíte banku a požádáte si o odblokování účtu. Odblokování trvá jen chvilku, takže se už nemusíte bát dalších dlouhých hodin v bance.

Kolik tedy celkově stojí založení společnosti s ručením omezeným času?

Nebudete-li první kroky při zakládání společnosti s ručením omezeným zbytečně natahovat, ale zároveň ani odbývat, očekávejte, že si firmu maximálně do dvou měsíců. Většinou se uvádí, že od sepsání společenské smlouvy u notáře až po zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku uběhnou dva až tři týdny.

Podobné články...