Jaké je podpora státu pro začínající podnikatele?

3Začínající podnikatel se musí připravit na spoustu hodin tvrdé práce, studia a peněz, které do začátků podnikání vloží. Velká většina začínajících podnikatelů pokrývá počáteční náklady na zahájení podnikatelské činnosti z cizích zdrojů. To ovšem může být začátek konce podnikání, protože pak se podnikatel dostane do začarovaného kruhu splácení, které není vždy jednoduché. Ani získání komerčního úvěru není nejjednodušší. Ovšem existují i jiné způsoby, jak získat tak důležité finanční prostředky na začátek podnikání. Jedním z těchto způsobů je i státní podpora. Co tedy mohou začínající podnikatelé od státu očekávat?

Státní finanční podpora pro začínající podnikatele

Během začátků podnikatelské činnosti potřebuje podnikatel nemalou finanční částku. Tu buď pokryje ze svých vlastních zdrojů, nebo od svých blízkých, anebo od finančních institucí. Ovšem existuje ještě jedna možnost, jak zafinancovat začínající podnik a tím je státní podpora. Vláda nebo stát nemají za povinnost pomáhat malým nebo střením podnikatelům, ovšem podporují je již z čistě pragmatického hlediska. Státní finanční podporou v České republice rozumíme zvýhodněné úvěry pro začínající podnikatele, které poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka. Tato banka je speciálním ekonomickým subjektem s většinovou účastí státu, která poskytuje na základě vládou chválených programů finanční podporu malým a středním podnikatelům. Tito podnikatelé zde mohou získat úvěry na investice v podobě pořízení budov, strojů, zařízení apod. se zvýhodněnými podmínkami, anebo bankovní záruky, které jsou důležité k získání úvěrů od jiných komerčních bank k financování provozních záležitostí podniku, k úhradě nájemného a služeb s ním spojených, k úhradě nákladů na opravu, nákladů na údržbu provozovny a nákladů na dopravu materiálu.

Využití státní podpory prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky

Pokud zvažujete využít státní podpory prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, nejdříve si promyslete, k jakému účelu budete úvěr využívat, zda chcete tento úvěr získat přímo od Českomoravské záruční a rozvojové banky, nebo od jiných ekonomických subjektů, jestli vaše neschopnost získat běžný úvěr vyvěrá z rozsahu podnikatelského záměru a zda-li splňujete všechny podmínky pro získání této podpory, tedy zda naplňujete definici malých a středních podniků, jste zaregistrovaní na úřadu práce a vykonáváte podnikatelskou činnost na území České republiky. Během posuzování žádosti o získání finanční podpory se také zohledňuje výše aktiv, čistý obrat podnikatele a majetkové uspořádání podniku. K žádosti o státní podporu se navíc dokládá také podnikatelský plán, ekonomická rozvaha a další doklady související s podnikatelskou činností. Státní podporu v podobě úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banky nebo bankovní záruky ovšem nemůže získat ten podnikatel, který má závazky vůči státu nebo vůči jiným institucím, anebo podnikatel, který podniká mimo území České republiky.

Jaké programy podpory podnikání nabízí Českomoravská záruční a rozvojová banka?

Operační program Start je zaměřený na podporu začínajících malých podnikatelů. Tento program je zároveň součástí Operačního programu Podnikání a inovace realizovaného Evropskou unií. Cílem programu Start je uskutečnění projektů osob, které zahajují své podnikání, poskytnutím bezúročného úvěru. Aby začínající podnikatel mohl využít podpory pomocí programu Start, musí být registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadu. Další možností podpory je Operační program Záruka, ve kterém malí a střední podnikatelé mohou získat zvýhodněnou záruku za úvěr. Tento program byl vyhlášen Ministerstvem průmyslu a obchodu a poskytovaná částka již činí okolo tří milionů korun. Dalšími programy podpory podnikání jsou Kredit, který je určený pouze drobným podnikatelům, a Inovace, který mohou využívat malí i střední podnikatelé.

Podobné články...