Podnikat jako OSVČ nebo založit s.r.o.? Poradíme vám!

Podnikat jako OSVČ nebo založit s.r.o.? Poradíme vám!Objevili jste díru na trhu? Máte perfektní nápad, který si nechcete nechat vyfouknout? Nebo se jednoduše chcete vymanit z klasického zaměstnaneckého poměru a být „sami svým pánem“? Ať již jsou důvody vašeho rozhodnutí jakékoli, stát budete před mnohými křižovatkami a rozhodnutími, jež vás mohou posunout k vysněným cílům nebo nevratně smést z podnikatelského výsluní. Jedním z rozhodnutí, které budete muset v prvopočátku realizace svého snu učinit, je to, zda začnete působit pod hlavičkou s.r.o. nebo začnete podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná. Pojďme se společně podívat na zásadní rozdíly, výhody a nedostatky, jež jsou s každou variantou neodmyslitelně spojené.

Prestiž (až) na prvním místě

Hodláte-li působit ve vysokých sférách a oslovovat vysoce postavené manažery nebo velké nadnárodní korporace, jako osoba samostatně výdělečně činná v jejich očích zřejmě příliš nezabodujete. V tomto případě vyhrává jednoznačně společnost s ručením omezením.

Způsob ručení za závazky

Jak již samotný název společnosti s ručením omezeným napovídá, jedná se o korporaci, v níž majitelé za závazky společnosti ručí jen do výše nesplaceného základního kapitálu. Nové podmínky pro společnost s ručením omezeným, kterou můžete mimo jiné založit již za pouhou jednu korunu, stanovují, že majitelé společnosti ručí třeba právě do výše této jedné koruny, která může představovat onen nesplacený základní kapitál. Více informací o základním kapitálu společnosti s ručením omezeným se dočtete zde.

Historie a dobré jméno

Čím déle je společnost na trhu, tím delší má obchodní historii, která je snadno dohledatelná. Tímto jednáním firma upevňuje svou pozici na trhu, ale také zvyšuje svou vlastní hodnotu nejen v očích obchodních partnerů, ale také potenciálních klientů.

Začátky podnikání

Abyste získali živnostenské oprávnění, stačí navštívit úřad, který figuruje jako jednotné registrační místo, kde stačí o svém záměru vyrozumět jak zdravotní pojišťovnu a finanční úřad, tak i správu sociálního zabezpečení. Při zakládání společnosti s ručením omezeným může být proces poněkud komplikovanější. Pokud ovšem oslovíte firmy, které se na tento proces specializují, můžete získat s.r.o. během několika mála dnů, v krajním případě týdnů. To vše bez starostí, komplikací a zkušeností.

Daňové uznatelné náklady

V případě OSVČ nepatří zdravotní a sociální pojištění mezi daňové uznatelné náklady. Rozhodnete-li se působit pod hlavičkou s.r.o., můžete si zdravotní i sociální pojištění na zaměstnance z daní odečíst. Kromě toho můžete své zaměstnance motivovat celou škálou dalších daňově uznatelných výhod.

Daně

Osoby samostatně výdělečně činné si v tomto případě mohou připsat první bod. Kromě sociálního a zdravotního pojištění hradí také daň z příjmů, na níž ovšem mohou uplatit paušál. U s.r.o. vzniká povinnost platit daň z příjmů ve výši 19 % a srážkovou daň ze zisku rozděleného mezi společníky, která v tomto případě činí 15 %.

Delegace podnikání

Jako OSVČ nemůžete delegovat práva či povinnosti na žádnou další osobu. V případě společnosti s ručením omezeným můžete mít ve svém okolí jednatele, společníky nebo další osoby, na něž můžete část svých povinností, ale i pravomocí jednoduše přenést. Mrzí nás to, ale bod opět získává s.r.o.

Byrokracie a papírování

Posledním parametrem je stupeň byrokracie, potažmo papírování, kterým je jak OSVČ, tak s.r.o. zatížena. V případě prvním se nejedná o nikterak vysokou zátěž. Papírování u OSVČ není tolik. U s.r.o. se mu pak bohužel nevyhnete. I zde ovšem můžete povinnosti delegovat na své zaměstnance či podřízené. V tomto případě ovšem připisujeme bod osobě samostatně výdělečně činné.

Máme tady výsledky

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že v případě složitějších podnikatelských záměrů a touze obchodovat s většími odběrateli či prestižními obchodními partnery jednoznačně vyhrává společnost s ručením omezeným.

 

Podobné články...