Společnost s ručením omezeným za 1 Kč? Od roku 2014 realita.

3Že nechcete zakládat společnost s ručením omezeným, protože nemáte 200 000 Kč jako základní kapitál? Od nového roku 2014 na to zapomeňte. Podle nového občanského zákoníku vám totiž bude stačit pouhá jedna koruna k založení společnosti s ručením omezeným. S novým zákoníkem sice přichází další změny, například v podobě většího ručení společníků, ovšem její založení už nebude tak složité.

Takže už nemusíte schovávat všechny vaše nápady do šuplíku, od teď je můžete do posledního zrealizovat. Konečně se tak stane podnikání a podnikatelská činnost dostupná všem. Bylo by tedy zcela nesmyslné, kdybyste takovéto příležitosti nevyužili. Samozřejmě si budete muset dát pozor na konkurenci, která se od nového roku rozroste geometrickou řadou, ovšem na druhou stranu vznikne spousta dalších firem, které vám budou například dodavateli, odběrateli nebo potencionálními zákazníky.

Výhody zakládání společností s ručením omezeným za 1 Kč

S touto velikou novinkou, která naprosto změní ekonomickou realitu České republiky, přichází spousta výhod. Největší výhodou je očividně otevření imaginárních dveří trhu i pro obyčejné lidi, kteří mají výborný nápad, který ale doposud nemohli zrealizovat. Rozhodně se tedy od nového roku můžeme těšit na spoustu inovací, na rapidní nárůst společností, které se budou předhánět v novinkách, v technologických vymoženostech a v lepších cenách. Další výhodou je, že se takoví začínající podnikatelé hned na začátku nezadluží.

Když si chtěl totiž někdo založit společnost s ručením omezeným ještě do konce roku 2013, musel splatit základní vklad ve výši minimálně 200 000 Kč. Většina takových začínajících podnikatelů se tak zadlužila na několik let, a pokud se mu ještě k tomu všemu nedařilo a ukončil své podnikání například insolvencí, má v této chvíli už jen ty dluhy. Tento černý scénář by se už od nového roku nemusel opakovat a ještě navíc s novou podmínkou, že všichni společníci ručí i svým soukromým majetkem za dluhy firmy. Tak by se mohlo zabránit, že začínající podnikatelé končí pod mostem s dluhy.

Další velikou výhodou bude rozhodně nárůst firem, které se stanou vašimi dodavateli, odběrateli a případnými klienty. Tak budete mít o odbyt svých výrobků postaráno a už si jen budete hlídat cenu, tak aby vám pokryla všechny fixní a variabilní náklady a dosahovali jste maximální zisku. Samozřejmě, že vznik firmy už za pouhou jednu korunu nemůžete brát úplně doslova. Jestliže budete mít jistou finanční částku do začátku, rozhodně budete mít větší jistotu, že se na trhu udržíte.

Nevýhody zakládání společností s ručením omezeným za 1 Kč

Nevýhodami založení společnosti s ručením omezeným už za pouhou jednu korunu může být právě zakládání spousty nových firem. Na jedné straně se tento fakt může zdát jako výhody, ale na druhé se může překroutit v nevýhodu. Kromě nových odběratelů a dodavatelů totiž budou vznikat firmy, které se stanou vaší konkurencí. Na jedné straně bude tedy velice lehké nalézt potencionální klienty a odběratele, ale na straně druhé zde bude spousta dalších konkurenčních firem, které budou chtít, stejně jako vy, využít této situace.

Před založením společnosti s ručením omezeným po novém roce 2014 si tedy velice pečlivě rozmyslete, zda se na trhu můžete uchytit, zda máte finanční rezervu na případně financování podniku a zda můžete přejít na jinou podnikatelskou činnost, například změnou výroby. Předejde tak černým a rychlým koncům. Pokud váš nápad, se kterým chcete přijít na trh, zatím nikdo jiný nevyužil, máte velikou šanci, že se na trhu udržíte. Samozřejmě, čím lepší a originálnější nápad, tím lépe pro vás. Od nového roku tak přichází s novým občanským zákoníkem jak spousta výhod, tak i několik nevýhod. Je tedy jen na vás, zda do podnikání půjdete a budete tak čelit případným hrozbám předčasného ukončení. Všem začínajícím podnikatelům v roce 2014 ale držíme palce!

Podobné články...