Kolik stojí založení s.r.o. v roce 2015? Konečně pro vás máme spolehlivé informace!

Kolik stojí založení s.r.o. v roce 2015? Konečně pro vás máme spolehlivé informace!Podnikatelské prostředí České republiky je údajně jedním z nejsložitějších v Evropské unii. Zakládání společností je u nás zbytečně zdlouhavé a komplikované. Ještě do minulého roku platilo, že ten, kdo si chtěl založit společnost, musel mít minimálně 200 000 Kč v kapse a dostatek času pro realizaci svého podnikatelského záměru. Nový zákon o obchodních korporacích, který začal platit na počátku roku 2014, ovšem přišel s jednou zásadní novinkou. Díky ní si mohli všichni podnikání chtiví nadšenci založit „es-er-óčko“ s pouhou jednou korunou v kapse – tak nízká byla totiž hodnota základního kapitálu. Základní kapitál společností s ručením omezeným zůstává i pro rok 2015 totožný. Co se ovšem letos liší je proces zakládání, který doznal značných změn. Jakých? Nepřestávejte číst následující řádky a dozvíte se to.

Zjednodušený proces a nižší náklady na založení společnosti s.r.o.

Již v polovině roku 2014 proběhla médii zpráva o tom, že založení společnosti s.r.o. bude od jara roku 2015 značně jednodušší a méně nákladné. V prvopočátku se hovořilo o 3 dnech a nákladech, které dosahovaly zhruba 3 000 Kč. Ve skutečnosti tomu tak není. Naši zákonodárci si dali se změnou zákona docela na čas a novelu vpustili do světa až v květnu tohoto roku. Rozhodně v ní ale nenajdete informace o tom, že společnost s ručením omezeným založíte za 3 dny nebo pouhé 3 000 Kč. Vše je tak trošku jinak.

Přímé zápisy do obchodního rejstříku

Nová právní úprava umožňuje tzv. přímý zápis do obchodního rejstříku, který výslednou dobu nutnou pro založení společnosti s.r.o. o něco zkracuje. Na rozdíl od předchozích let notář klientovi garantuje, že jméno jeho společnosti je v našem právním prostředí použitelné a nezaměnitelné. Toto posuzování bylo v dřívějším systému až na jeho samém konci. Z původních zhruba 20 dnů by se doba nutná pro založení společnosti mohla zkrátit na 7 až 10 dnů. Rejstřík sice zápis přijímá okamžitě, záleží ale na volných kapacitách notáře, který tento zápis provádí.

Na kolik vás doopravdy vyjde založení společnosti s.r.o. od května 2015?

Ačkoli přední odborníci a finanční analytici prorokovali výslednou cenu založení s.r.o. na pouhé 3000 Kč, realita je někde úplně jinde. Cena zakladatelské listiny, popřípadě společenské smlouvě setrvává na původních 4000 Kč. Další náklady je nutno vynaložit na vyhotovení stejnopisů a opisů. Zapomenout nesmíme ani na poplatky a odměny, které náleží samotnému notáři, jenž má tuto nezbytnou administrativu na starosti. Snížení od května 2015 ovšem doznal poplatek za zápis nové společnosti do obchodního rejstříku, který se z původních 6000 Kč snížil na 2 700 Kč. Poplatkem, který jsme ovšem doposud nemuseli platit je tisícikorunový poplatek za tzv. „notářský zápis o osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku“. Posledním z „povinných poplatků“, je 300 Kč + DPH, který je účtován za zápis do rejstříku. Otázkou ovšem zůstává, kolik si za své služby naúčtují samotní notáři a zda ke své nové povinnosti přistoupí zodpovědně.

Pozor na budoucí prognózy!

Vraťme se zpět k základnímu kapitálu. Ten by totiž měl být nově opět navýšen. Zákonodárci sice diskutují o tom, že nová výše se určitě nebude rovnat výši původní (200 000 Kč), pokud společnost s ručením omezeným hodláte založit a chcete jednokorunový základní kapitál „stihnout“ měli byste si hodně pospíšit. Změny nás mohou potkat již v průběhu roku 2015, nejpozději pak na začátku roku následujícího.

Podobné články...