Notářský zápis a založení s.r.o.

Notářský zápis a založení s.r.o.Pokud si chcete založit společnost s ručením omezeným, budete již od 1. ledna 2014 s účinností nového občanského zákoníku potřebovat taktéž služby notáře. Ten s vámi musí sepsat společenskou smlouvu, kterou jste si doposud mohli sepsat sami, a to s pomocí například vzorů na internetu. I když teď tedy jsou všechny společenské smlouvy vypracovány s maximální přesností, v naprosto stejné podobě a s pomocí odborníka, značně tento úkon zdražuje celkový proces založení společnosti s ručením omezeným.

Kolik mě notářské sepsání společenské smlouvy bude stát?

Právníci, notáři či soudci. Těm platíme za jejich práci prakticky nejvíc ze všech. Odměna notáři za sepsání společenské smlouvy se pak běžně pohybuje od osmi do dvanácti tisíc korun. Ovšem s novelou zákona, kdy je možné založení s.r.o. i s pouhou jednou korunou, se rozpětí značně rozšiřuje. Popíšeme si zde tedy několik praktických příkladů, abyste měli představu, kolik si mátenotáři připravit.

Založení společnosti s ručením omezeným za jednu korunu

Pokud byste chtěli využít novinky v podobě toho, že základní kapitál společnosti s ručením omezeným již nemusí být striktně minimálně 200 tisíc korun, ale jedna koruna, museli byste si připravit k notáři alespoň šest tisíc korun. Každý notář si ale částku vypočítává odlišně, každý si k ní přidává jinou marži a každý postupuje dle rozdílných ceníků. Pokud je navíc některý z vašich blízkých notářem, a je ochoten vám cenu za tento úkon snížit, můžete se dostat klidně i k pěti tisícům. Ovšem nižší cenu asi nikde nezískáte. Rozhodně pak s notáři nijak o ceně nesmlouvejte ani nediskutujte. Ceny totiž mají pevně stanovené v cenících, a pokud ji chcete co nejnižší, musíte se obrátit na jiného odborníka.

Založení společnosti s ručením omezeným za 100 tisíc korun

Další částka, se kterou můžete bez problémů začít vaše podnikání, je 100 tisíc korun. Už tato suma vám může zařídit hladký průběh začátku podnikání a oddálení počátečních finančních krizí. Pokud byste si tedy vybrali tuto částku jako počáteční kapitál, který se taktéž musí zapsat do společenské smlouvy a od které se odvíjí odměna notáři, museli byste mu následně zaplatit částku pohybující se od sedmi do devíti tisíc korun. Opět hodně záleží na konkrétním notáři, na jeho ceníku služeb a na jeho případné ochotě vám cenu snížit. Budete-li skutečně pečlivě a dlouho hledat, může se vám poštěstit, že natrefíte na notáře, který vám sepsání společenské smlouvy provede i za 6 500 korun. Rozhodně tedy výběr odborníka nepodceňte a klidně si na něj vyhraďte více času.

Založení společnosti s ručením omezeným za jeden milion korun

V neposlední řadě můžete začít podnikání i s jedním milionem korun. To je částka důležitá spíše pro větší plány a projekty. Pokud tedy potřebujete svoji společnost s ručením omezeným pořádně zafinancovat a vyberete si tuto možnost výše základního kapitálu, bude vás sepsání společenské smlouvy u notáře stát i 15 tisíc korun. Poněkud vyšší částka, která je ovšem zkrátka nutná.

Notářský zápis a založení s.r.o.

Chcete-li se vyhnout placení mnoha tisíců u notáře, zvolte si raději nižší počáteční kapitál s tím, že ihned po rozjezdu podnikání zbytek peněz do podniku vložíte. Navíc taktéž myslete na to, že i notář je člověk, který se někdy může splést a za tyto chyby pak můžete hořce zaplatit, například když vaši firmu nebude chtít krajský úřad, respektive jeho úředníci zapsat do obchodního rejstříku. Proto si dávejte veliký pozor na to, aby společenská smlouva obsahovala tyto náležitosti: obchodní jméno společnosti, sídlo firmy, určení společníků a uvedení jejich sídla, pokud se jedná o právnické osoby, či trvalého bydliště, jedná-li se o fyzické osoby. Dále musí společenská smlouva obsahovat předmět podnikání vznikající společnosti, výši základního kapitálu, výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu, jména a bydliště prvních jednatelů a způsob jejich jednání za společnost, určení správce vkladu, jména a bydliště členů dozorčí rady, ovšem jen pokud se zřizuje, povinnosti a práva společníků a v neposlední řadě i způsob zániku společnosti a jeho následky.

Podobné články...