Notář a jeho úloha při zakládání s.r.o.

5Notář sehrává při zakládání společnosti s ručením omezeným významnou úlohu. Nejen, že připravuje zakladatelské dokumenty, také je jakýmsi prostředníkem mezi vámi a rejstříkovým soudem a z této pozice může velkou měrou přispět k hladkému průběhu zapsání nové společnosti do obchodního rejstříku. Doposud mohli jednatelé sepisovat společenské smlouvy a zakladatelské listiny s pomocí vzorů, které byly volně dostupné na internetu. O jejich kvalitě nebudeme příliš polemizovat.

Faktem však je, že od roku 2014, kdy vstoupí v platnost nový občanský zákoník a s ním související zákon o obchodních korporacích, bude přítomnost specialisty při sestavování zakladatelských dokumentů nikoli výsadou, ale povinností. Co všechno takový notář zvládne při zakládání společnosti s ručením omezeným a jaké informace od vás bude požadovat? Na to se podíváme v následujícím článku.

První krok – domluva schůzky s notářem

Výběr notáře je čistě ve vašich kompetencích. Stačí se poohlédnout po notářských kancelářích ve svém okolí nebo dát na radu svých známých, kteří vám spolehlivého notáře doporučí. Zákon žádným způsobem nestanovuje, na základě jakých náležitostí si musíte notáře vybírat. Vybraného notáře telefonicky kontaktujte a sdělte mu své požadavky. Na základě těch si s vámi domluví schůzku. Co všechno si na tuto schůzku připravit v případě, že budete chtít s jeho pomocí připravit zakladatelský dokument?

Zvolení názvu společnosti – aby mohl notář vyhotovit zakladatelský dokument, bude potřebovat znát přesný název vaší nové společnosti, který byste měli mít v době, kdy notáře kontaktujete již vymyšlený.

Sídlo společnosti – notáři budete muset sdělit také adresu, na které bude vaše společnost sídlit. Pokud plánujete využít služby virtuální kancelář, musíte již předem znát její přesnou adresu.

Informace o výši základním kapitálu – do konce roku 2013 platí stále podmínka, která říká, že minimální základní kapitál společnosti s ručením omezeným musí činit alespoň 200 000 Kč (od nového roku je možno složit základní kapitál ve výši 1 Kč). Tento vklad musíte zaplatit po sepsání zakladatelského dokumentu.

Předmět podnikání – ve společenské smlouvě nebo zakladatelské listině musí být pochopitelně uveden také předmět podnikání, kterému se budete chtít do budoucna věnovat.

Informace o zakladatelích – zde spadají detailní informace o všech společnících, kteří budou v dané společnosti vystupovat. Notář se bude ptát na jejich celá jména, rodná čísla i výši jejich vkladů a obchodních podílů.

Informace o jednatelích – dále budou notáře zajímat detailní informace o jednatelích společnosti (jména, data narození, adresa trvalého bydliště).

Informace o správci vkladu – v neposlední řadě je nutno notáři sdělit nezbytné informace o správci vkladu (jméno, datum narození, adresa trvalého bydliště).

Jaké další služby vám může notář nabídnout?

Kromě sepsání zakladatelského dokumentu a ověření podpisů společníků vám může notář nabídnout také komplexní právní služby v této problematice. Kromě toho pro vás může vyhotovit také výpis z katastru nemovitostí nebo výpis z rejstříku trestů. Pokud zakladatelé nemají svého advokáta, notář může také sepsat návrh na zápis do obchodního rejstříku se všemi potřebnými dokumenty.

Kolik si notář účtuje?

Sazba notáře je stanovena procentuálně dle výše základního kapitálu. Pokud tento kapitál činí 200 000 Kč, dostane notář 3200 Kč plus dvacetiprocentní sazbu DPH. V případě, že požádáte notáře o komplexní služby včetně právního poradenství, bude si účtovat odměnu dle vlastního sazebníku, který se u každé notářské kanceláře liší.

Podobné články...