Sociální pojištění pro podnikatele v roce 2014

2Zkušení podnikatelé už zajisté postřehli, že výše záloh na sociální a zdravotní pojištění se rok od roku mění, většinou roste. To je způsobeno „Malou důchodovou reformou“, která má přinést postupné změny ve výpočtu důchodu a také každoroční změnou průměrné mzdy. Výpočet výše záloh na sociální a zdravotní pojištění se totiž odvíjí právě od stanovené průměrné mzdy, která rok od roku roste. Od nového roku 2014 bude opět výše záloh na sociální a zdravotní pojištění jiná. Jak si tuto částku můžete vypočítat? A co můžete v roce 2014 očekávat v oblasti sociálního pojištění?

Jaké jsou důležité údaje pro stanovení záloh na sociální a zdravotní pojištění?

Důležitými údaji pro stanovení záloh na sociální a zdravotní pojištění jsou Všeobecný vyměřovací základ, Přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení a Průměrná mzda. Všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient stanovuje vyhláškou Ministerstvo práce a sociálních věcí. Všeobecný vyměřovací základ bude v roce 2014 činit 25 903 Kč. Oproti roku 2013 tak bude opět o něco vyšší. Přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení bude na hodnotě 1,0015. A průměrná mzda, která je stanovena jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro účely důchodového zabezpečení, je zatím vypočítaná ve výši 25 942 Kč na rok 2014. Oproti roku 2013, kdy byla průměrná mzda ve výši 25 884 Kč, bude o 58 Kč vyšší. Toto minimální zvýšení průměrné mzdy také minimálně zvýší výši sazby na sociální a zdravotní pojištění. Podnikatelé se tak nemusí bát, protože výše záloh na sociální a zdravotní pojištění se tak příští rok změní jen minimálně, oproti předchozímu roku 2012, kdy se výše záloh změnila i o několik desítek korun.

Jaká bude výše záloh na sociální pojištění?

Pro osoby samostatně výdělečně činné, pro které je podnikání hlavní výdělečnou činností, bude v roce 2014 výše minimálních záloh na sociální pojištění vyšší o čtyři koruny, oproti předchozímu roku. Nová částka tedy bude činit 1 894 Kč, což je nejméně 10 % z průměrné mzdy. Podnikatelé tedy mohou začít slavit, protože výše minimálních záloh na sociální pojištění nebude až tak vyšší, oproti změnám, které se udály v předchozích letech. Pro osoby samostatně výdělečně činné, pro které je podnikání vedlejší výdělečnou činností, bude výše minimálních záloh činit 757 Kč. Naopak maximální výše záloh bude ve výši čtyřiceti osmi násobku průměrné mzdy, tedy 1 245 216 Kč.

Jaká bude výše záloh na zdravotní pojištění?

V roce 2014 budou podnikatelé odvádět na zdravotním pojištění minimálně 1 752 Kč. Tato částka se vypočítá opět z všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Získáme jí tedy vynásobením sazby pojistného a poloviny průměrné mzdy. Oproti roku 2013 tak budou minimální zálohy na zdravotní pojištění také pouze o čtyři koruny vyšší. Opět se tedy podnikatelé nemusí bát horentních částek odváděných na zdravotním pojištění. Novou výši zálohy musíte ale zaplatit už za leden. Maximální zálohy na zdravotní pojištění nejsou v letech 2013 až 2015 stanoveny.

Jak vysoké budou zálohy na důchodové pojištění?

Zálohy na důchodové pojištění se vypočítají pomocí dosaženého zisku, vyměřovacího základu a průměrné mzdy. V případě osob samostatně výdělečně činných činí vyměřovací základ jeho jednu polovinu. Sazba pojištění je v takovém případě 29,2 %. Samozřejmě chcete-li, můžete si platit i vyšší důchodové pojištění. Pokud chcete vypočítat výši minimálních záloh, odpočítejte si 29,2 % jedné čtvrtiny celorepublikové průměrné mzdy. Chcete-li vstoupit do druhého pilíře důchodového připojištění, musíte se informovat na příslušné správě sociálního zabezpečení.

Podobné články...