Jak založit akciovou společnost a.s.

7650804342_9715bb425fPokud jste se rozhodli založit akciovou společnost, tedy společnost, ve které je základní jmění rozvrženo na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě, pak vás čeká řada vyřizování a dokládání. Na konci tohoto procesu se však dočkáte možnosti používat ve vašem obchodním jménu zkratku a.s.

Kdy založit akciovou společnost

Akciové společnosti jsou většinou zakládány, pokud mají akcionáři rozsáhlé podnikatelské plány, a nebo i tehdy, pokud chtějí zakladatelé společnosti zůstat v anonymitě.

Kdo může založit akciovou společnost

Akciová společnost zpravidla bývá založena dvěma nebo více fyzickými osobami, které podepíší zakladatelskou smlouvu ve formě notářského zápisu. Existuje však i forma akciové společnosti, kterou zakládá pouze jediný zakladatel, a to právnická osoba, který pak sepisuje zakladatelskou listinu formou notářského zápisu. Zakladatelem akciové společnosti tedy může být i stát.

Zakladatelská smlouva a základní jmění

Součástí zakladatelské smlouvy a listiny musí být návrh stanov společnosti a zároveň musí zakladatelé a.s. složit základní jmění ve výši minimálně dvou miliónů korun, nebo pokud zakládají společnost na základě veřejné výzvy k upisování akcií, tak se jedná o částku 20 miliónů korun.

Zakladatelská smlouva musí dále obsahovat název firmy, její sídlo a předmět podnikání, částku navrhovaného kapitálu, počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu, kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurz, způsob a lhůtu pro splacení emisního kurzu a jakým vkladem bude emisní kurz splacen a také musí být určen správce vkladu.

Název společnosti

Název, tedy obchodní jméno společnosti, musí ve svém názvu obsahovat, že se jedná o akciovou společnost. Buď tedy obsahuje obě dvě slova „akciová společnost,“ nebo zkratky „a.s,“ či „akc. spol.“

Kdy splatit vklady

Třicet procent jmenovité hodnoty akcií musí být splaceno ještě před podáním návrhu na zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku. Pokud některý ze zakladatelů vkládá do akciové společnosti nepeněžitý vklad, musí být tento vklad splacen celý ještě před podáním návrhu pro zápis do obchodního rejstříku.

Zápis do obchodního rejstříku

Poté, co máte notářsky sepsanou zakladatelskou smlouvu, budete potřebovat ještě následující doklady:

  • Doklady o předmětu podnikání (oprávnění k podnikatelské činnosti, výpis z živnostenského rejstříku)
  • Doklady o splacení vkladu – prohlášení správce vkladu s úředně ověřeným podpisem
  • Doklady o sídle
  • Doklady o členech představenstva – výpis z rejstříku trestů členů představenstva
  • Doklady o členech dozorčí rady – výpis z rejstříku trestů členů dozorčí rady
  • Doklady do sbírky listin – společenskou/zakladatelskou listinu, podpisové vzory, znalecké posudky

Jakmile máte všechny tyto doklady k dispozici, můžete podat návrh na zápis nové akciové společnosti do obchodního rejstříku. Tento návrh podává a podepisuje představenstvo společnosti u Rejstříkového soudu, který má pak 15 denní lhůtu na provedení či neprovedení zápisu. Nabytím právní moci zápisu akciové společnosti do obchodního rejstříku dochází ke vzniku společnosti jako právnické osoby.

Další kroky po zápisu a.s.

Jakmile obdržíte rozhodnutí, že vaše akciová společnost byla úspěšně zapsána do obchodního rejstříku, musíte v případě, že máte zaměstnance, přihlásit během osmi dnů vaši společnost u Okresní správy sociálního zabezpečení a zároveň také u zdravotní pojišťovny.

Nejpozději do 30 dnů od uznání společnosti musíte svou akciovou společnost zaregistrovat také u příslušného finančního úřadu.

Podobné články...