Readymade společnosti a základní kapitál 200 000 Kč?

7Obliba ready made společností v našem podnikatelském prostředí rapidně stoupá. Není se čemu divit, vždyť taková předzaložená společnost s sebou nese spoustu atraktivních výhod. Nejen, že nemusíte mít žádné zkušenosti se zakládáním společností, ale také pro založení společnosti s ručením omezeným nepotřebujete základní kapitál činící do konce roku 2013 celých 200 000 Kč. Jak je to možné? Nahlédněte s námi do tajů a zákoutí ready made společností.

Základní kapitál a jeho úloha při zakládání společností

Složení základního kapitálu je jednou, nikoli jedinou zákonem stanovenou podmínkou pro založení společnosti. U společností s ručením omezeným činí minimální hodnota základního kapitálu 200 000 Kč, u společností akciových se může tato částka vyšplhat až na 2 000 000 Kč. Pokud byste chtěli podnikat pod hlavičkou prestižní Evropské společnosti, budete si muset vyčlenit ještě více finančních prostředků – konkrétně 120 000 Eur. Základní kapitál může být složen ve formě peněžitých a nepeněžitých vkladů, které do společnosti vkládají její společníci. Ti mají na základě vložených vkladů určitý podíl na výnosech dané společnosti. Primární funkcí základního kapitálu je tedy rozdělení podílů a rozhodovacích pravomocí v dané společnosti. Základní kapitál je však také jedním z druhů garance, která vyjadřuje nakolik je činnost společnosti kryta z vlastních zdrojů, jaké je její případné úvěrové zatížení, nakolik odpovídá vybavení vlastními zdroji rozsahu a předmětu podnikání společnosti a nakolik by případné pohledávky třetích osob byla společnost schopna z vlastních zdrojů uhradit.

Jak je to u ready made firem?

Povinnost složit základní kapitál mají do roku 2014 všechny druhy obchodních a kapitálových společností. Nutno podotknout, že základní kapitál musí stát u zrodu společnosti, nemusí však být její součástí po dobu jejího dalšího trvání. Jak to funguje v praxi? Poskytovatel služby ready made firem splatí u jedné firmy základní kapitál, který si po jejím zápisu do obchodního rejstříku účetně vybere do pokladny a následně vyvede mimo danou firmu. Na základě takového jednání pak zakládá další společnosti. Tento postup je plně legální a v souladu s právními zákony České republiky. Co to však znamená pro zájemce o ready made firmu? Spolu se svou novou společností převede do své správy také již zmíněnou pokladnu, ve které však již 200 000 Kč pochopitelně fyzicky přítomných není. Majitel společnosti však může za firmu ihned jednat svým jménem a chybějící finančních prostředky v průběhu času doložit v podobě klasických finančních prostředků nebo zápočtem oproti budoucí výplatě zisku, případně jiným způsobem, který stanovuje zákon.

Kde vám základní kapitál nemusí stačit?

Základní kapitál společnosti s ručením omezeným v minimální výši nemusí být dostačující u společností, které se budou v budoucnu specializovat na rozsáhlejší a komplexnější projekty. Na nedostatečný kapitál mohou takovéto společnosti narazit v souvislosti s úvěrovým financováním. Banky totiž pochopitelně zkoumají, v jaké výši si nechala společnost základní kapitál zapsat. Pokud pro svůj plánovaný projekt požadujete např. milionový úvěr, banka bude mít s vaším minimálním kapitálem s největší pravděpodobností problém. Jak tuto skutečnost řešit? Buďto se poohlédnout po firmách, které nabízejí ready made společnosti s vyšším základním kapitálem nebo sehnat další vklady do společnosti, které mohou její základní kapitál navýšit. Mějte na paměti, že se nemusí jednat pouze o peněžité vklady, vkladem může být také nemovitost nebo vybavení související s vaším předmětem podnikání (= nepeněžité vklady).

Podobné články...