Zakládání nových firem krok za krokem

Zakládání nových firem krok za krokemS novým rokem přišlo také mnoho lidí na myšlenku, že by si založili svůj vlastní a podnik a získali tak dávno ztracenou svobodu a nezávislost. Jenže už během prvotních plánů a snů zjišťují, že vlastně vůbec netuší, jak se taková společnost zakládá a následně vede. Proto jsme pro vás připravili tento článek, ve kterém vám vše pečlivě vysvětlíme krok za krokem, a to navíc u všech typů obchodních společností. Začněme nejoblíbenějším a nejčastějším typem společnosti, společností s ručením omezeným.

Jak založit společnost s ručením omezeným

Vše začíná dobrým nápadem. Stejně tak i podnikání. Musíte si tedy velice dobře promyslet, v jaké oblasti budete chtít podnikat, respektive založit společnost s ručením omezeným a následně se můžete začít věnovat otázce, jak vlastně firmu s.r.o. založit. V prvním kroku byste si měli řádně promyslet a prostudovat co všechno takové podnikání obnáší a hlavně jaká jsou rizika. Následně můžete přejít ke kroku samotného zakládání společnosti s ručením omezeným. Tento samotný proces je poměrně zdlouhavý, takže i s tím dopředu počítejte, abyste si nedělali naivní iluze, že už za měsíc budete milionáři. Nejdříve musíte uzavřít společenskou smlouvu, která s novou legislativou, musí být bezpodmínečně formou notářského zápisu. Následně zajdete do banky, kde si otevřete nový účet, na který vložíte základní kapitál. Tento základní vklad do vašeho podnikání může být od nového roku 2014 ve výši už pouhé jedné koruny, až do několika stovek tisíc korun. Horní hranice není nikde stanovena a je tedy pouze na vás, kolik peněz jste ochotni do začátku vašeho podnikání vložit. Tento účet bude až téměř do samotného začátku podnikání uzavřený a nebudete moct s ním jakkoliv manipulovat. Když tento krok budete mít za sebou, navštívíte živnostenský úřad, kde vám přidělí živnostenské oprávnění. Tento dílčí krok někdy trvá pouze minuty, někdy si na úřadě počkáte i hodiny. Nikdo vám tedy dopředu přesně neřekne, na co se máte připravit. Raději ale počítejte s horší variantou. Po získání živnostenského oprávnění bude vaše firma zapsána do obchodního rejstříku, čímž oficiálně vznikne. Následně ještě nezapomeňte registrovat firmu na finančním úřadu a může směle zpátky do banky, kde vám odemknou účet, a vy tímto posledním krokem můžete začít podnikat.

Jak založit akciovou společnost

Nyní přejděme k popisu, jak založit akciovou společnost. Tu mohou založit jak jiné právnické osoby, tak i dvě nebo více fyzických osob. To, kolik osob akciovou společnost zakládá, je velice důležité, a to proto, že zakládá-li akciovku pouze jedna osoba, sepisuje zakladatelskou listinu, ovšem zakládá-li akciovou společnost několik osob, sepisují tyto osoby zakladatelskou smlouvu. Toto sepsání je právě prvním krokem k založení a.s. Všechny podpisy na těchto smlouvách musí být úředně ověřeny. Dále zakladatel nebo zakladatelé sepíšou stanovy, které například určují, jaký bude předmět podnikání dané firmy, způsob rozdělení zisku a další. Jako druhý krok musí být zajištěno podnikatelské oprávnění. To, stejně jako u zakládání společnosti s ručením omezeným, vydává živnostenský úřad. Zakládáte-li akciovku na základě výzvy, musíte v dalším kroku také informovat veřejnost o době, místu a způsobu upisování. Po splacení alespoň 30 % akcií může být konečně svolána ustavující valná hromada, na které se rozhoduje o založení společnosti, schvalují se stanovy a volí se orgány akciové společnosti. Přicházíme již k nejdůležitějšímu kroku celého procesu zakládání akciové společnosti, a to k zápisu do obchodního rejstříku. Tím ovšem celý kolotoč zdaleka nekončí. Ještě musíte předat vklady správcem vkladů, postupně splatit dosud nesplacené vklady. Až teď teprve můžete začít podnikat a rozjet tak svůj byznys.

Jak založit komanditní společnost

Dalším typem společnosti, který můžete na našem českém ekonomickém trhu založit, je komanditní společnost. Tu musí založit minimálně dva společníci, z nichž jeden bude komplementářem a jeden komanditistou. Proto je tento typ podnikání vhodný zejména pro začínající podnikatele, kteří nechtějí začínat úplně sami. Prvním krokem k založení komanditní společnosti je opět sepsání společenské smlouvy. Následně stejně jako u akciové společnosti, musíte navštívit živnostenský úřad, kde vám vydají podnikatelské oprávnění. Dalšími kroky jsou rozhodnutí o založení společnosti a poté splacení vkladů. V této chvíli již můžete zapsat společnost do obchodního rejstříku, čímž komanditní společnost reálně vzniká.

Jak založit veřejnou obchodní společnost

Posledním typem společnosti, kterou si v česku můžete založit, je veřejná obchodní společnost. Stejně jako u dvou výše zmiňovaných typů, tedy u akciové a komanditní společnosti, tak i zde jsou naprosto totožné nebo velice podobné kroky k založení firmy. Těmi je sepsání společenské smlouvy, získání podnikatelského oprávnění na živnostenském úřadě, vydání rozhodnutí o založení veřejné obchodní společnosti, splacení vkladů a zapsání do obchodního rejstříku, čímž opět společnost vzniká a následně již můžete začít podnikat.

Podobné články...