Základní kapitál akciové společnosti

Akciová společnost je typ obchodní společnosti, jejíž kapitál je rovnoměrně rozdělen na jednotlivé podíly – akcie. Jednou z podmínek pro založení je tedy i složení základního kapitálu, který do ní vloží podílníci. Minimální výše základního kapitálu u akciové společnosti činí 2 000 000 Kč , v případě akciové společnosti s veřejnou nabídkou akcií pak 20 000 000 Kč.

Formy základního kapitálu

financeZákladní kapitál akciové společnosti lze složit v peněžité a nepeněžité formě. Peněžitou formou se rozumí finanční obnos převedený na konkrétní bankovní účet, který byl vytvořen právě k tomuto účelu. Přístup k tomuto účtu bývá omezen, nebo dokonce úplně znemožněn a to až do doby, kdy dojde k zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Poté má společnost finance k dispozici a může s nimi nakládat takřka dle libosti, případně je přesunout na pokladnu.

Ačkoliv zákon složení základního kapitálu nepeněžitou formou umožňuje, jde o poměrně komplikované řešení, kvůli kterému se proces založení akciové společnosti výrazně protáhne. Kromě toho s ní bývají spojeny i další náklady – podmínkou je ocenění majetku soudním znalcem. Zakladatelé musí počítat s rizikem, že akciová společnost s nepeněžitým kapitálem bude odmítnuta a nebude zapsána do obchodního rejstříku.

zvyseniZvýšení a snížení základního kapitálu

Základní kapitál lze na základě stanov schválených valnou hromadou také navýšit, nebo snížit. Změna výše základního kapitálu se logicky projeví i na hodnotě akcií. A zatímco zvýšení základního kapitálu Obchodní zákoník nijak výrazně neomezuje, v případě snížení je jeho minimální výše dva miliony korun a u akciové společnosti s veřejnou nabídkou dvacet milionů korun. Základní kapitál tedy nesmí klesnou pod zákonem stanovené minimum.

Podobné články...