Tagged: a.s.

Akciová společnost: Kde vzít základní kapitál?

Akciová společnost: Kde vzít základní kapitál?

Jednou z obchodních společností, pod jejíž hlavičkou můžete v České republice podnikat, je společnost akciová. Tento typ obchodní společnosti je od 1. ledna roku 2014 ukotven zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který nahrazuje původní...

Jak založit akciovou společnost a.s.

Jak založit akciovou společnost a.s.

Pokud jste se rozhodli založit akciovou společnost, tedy společnost, ve které je základní jmění rozvrženo na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě, pak vás čeká řada vyřizování a dokládání. Na konci tohoto procesu...

Akciová společnost

Akciová společnost (povinné označení “a.s.” nebo „akc. spol.“) je jedním z nejrozšířenějších typů obchodních společností. Její kapitál je rozdělen na na stejné podíly – akcie, které lze koupit/prodat na kapitálových trzích. Držitelé akcií (akcionáři)...