Akciová společnost: Kde vzít základní kapitál?

Akciová společnost: Kde vzít základní kapitál?Jednou z obchodních společností, pod jejíž hlavičkou můžete v České republice podnikat, je společnost akciová. Tento typ obchodní společnosti je od 1. ledna roku 2014 ukotven zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který nahrazuje původní úpravu akciové společnosti v obchodním zákoníku. Kapitál „akciovky“ je rozdělen na stejné podíly, kterým se říká obchodovatelné akcie. S těmito akciemi je možno obchodovat na kapitálových trzích, kdy se každý majitel dané akcie, může stát zároveň podílníkem (akcionářem) konkrétní společnosti. Jelikož je akciová společnost považována jak u nás, tak ve světě, za společnost prestižní, stoupá počet zájemců o její založení. Mnohé z nich ovšem limituje základní kapitál, který v tomto případě činí celé dva miliony korun. Kde tento objem finančních prostředků vzít? To vám prozradíme na následujících řádcích.

Tip č. 1: kupte již předzaloženou společnost

Zřejmě tím nejrychlejším a nejméně nákladným způsobem, je koupě ready made společnosti nebo již založené společnosti, která je určena k dalšímu prodeji. Na tyto služby se v našem prostředí specializuje celá škála firem, jež vám mohou nabídnout profesionální servis, stejně jako pořádnou časovou i finanční úsporu.

Tip č. 2: vezměte si půjčku na podnikání

Počáteční kapitál, stejně jako další finance, můžete získat také prostřednictvím podnikatelské půjčky. Řada bank, které na našem trhu operují, se na půjčky pro podnikatele specializuje a nabídnout vám může specifické podmínky i zajímavé benefity. Při výběru konkrétní společnosti se ovšem vyplatí důkladné porovnávání a obezřetnost. I zde totiž platí, že není všechno zlato, co se třpytí.

Tip č. 3: požádejte o grant

Ačkoli o tom mnoho začínajících podnikatelů možná ani neví, v rámci státních či jiných veřejných rozpočtů existují určité balíky finančních prostředků určených výlučně pro financování začínající firmy či podnikatele. Abyste grant získali, musíte ovšem splnit určitá pravidla a podmínky. Zpravidla se jedná o podnikání v určitém oboru, vytváření nových pracovních míst, výzkum či vývoj a inovace nebo další.

Tip č. 5: Najděte si tzv. „Business Angels“

Slyšeli jste již někdy o Business Angels? Že ne? Pak vám můžeme prozradit, že se jedná o zámožné osoby, které mají za cíl jediné – investovat do slibně se rozjíždějících projektů a firem, kde na oplátku získávají vlastnický podíl. Ovšem nečekejte, že Business Angel se o vás bude zajímat v souvislosti s výrobou hnojiv nebo balenou vodou. Abyste jeho podporu získali, musíte přijít s něčím vskutku zajímavým a originálním.

Tip č. 6: zkuste štěstí u zajišťovacích investičních fondů

Také zde se jedná o movité investory, jejichž zájmem je rozšiřovat portfolio stávajících investic o dalšího partnera. Hlavním cílem zajišťovacích investičních fondů je pochopitelně jejich růst, proto si pro investice vybírají zajímavé firmy a projekty. S jejich pomocí můžete získat nejen velmi atraktivní investici, ale také nové kontakty, jež vám mohou pomoci v dalším rozvoji.

Tip č. 7: požádejte o pomoc rodinu či přátelé

Posledním a zřejmě tím nejméně efektivním způsobem, je požádat o finanční injekci rodinu či nejbližší přátelé. Zde ovšem můžete narazit na několik překážek a rizik. I přesto, že se říká, že „dobré účty dělají dobré přátelé“, ve skutečnosti končí řada přátelství právě kvůli nesrovnalostem ohledně financí. Žádost o přátelskou či rodinnou půjčku by tedy měla být až tou poslední možností.

Co takhle vyměnit akciovou společnost za společnost s ručením omezeným?

Pokud se vám přeci jen nepodaří sehnat dostatek financí pro splacení základního kapitálu, vyplatí se pouvažovat nad tím, zda by nebylo vhodnější založit společnost s ručením omezeným, u níž činí základní kapitál pouhou jednu korunu.

Podobné články...