Tagged: akciovka

Akciová společnost: Kde vzít základní kapitál?

Akciová společnost: Kde vzít základní kapitál?

Jednou z obchodních společností, pod jejíž hlavičkou můžete v České republice podnikat, je společnost akciová. Tento typ obchodní společnosti je od 1. ledna roku 2014 ukotven zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který nahrazuje původní...

Založení akciové společnosti

Založení akciové společnosti? Hračka!

Chystáte se k založení akciové společnosti? Máte obavy, že to bude složité? Že na něco zapomenete? Že se vám to nepodaří? Že nakonec budete jen dlužit, a nic si vlastně nevyděláte? Spousta otázek, které mají...