Co je to akciová společnost? A v čem spočívá její kouzlo?

Co je to akciová společnost? A v čem spočívá její kouzlo?Slovní spojení „akciová společnost“ slyšel v životě určitě každý. Tyto společnosti jsou totiž častým a nikdy nekončícím tématem na burzách, v médiích, ve filmech, mezi podnikateli, mezi laickou veřejností či u začínajících podnikatelů. Jedná se tedy o prakticky nejpoužívanější slovní spojení moderního lidstva. Jenže co ta slova vlastně znamenají? Co byste měli o akciové společnosti vědět, než si ji sami založíte? A která z možných forem obchodních společností je vlastně nejlepší?

Akciová společnost jako jedna z mnoha obchodních společností

Už zde padlo další slovní spojení, a to „obchodní společnosti“, která neznamená nic jiného, nežli označení společností či firem, které si můžete v České republice založit za účelem podnikání a tedy získání zisku. Těchto forem podniků je v ČR přesně pět. Jsou jimi společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo a pro nás naprosto nejdůležitější akciová společnost. Všechny si můžete za určitých podmínek zařídit, všechny můžete vést či být v jejich představenstvu, všechny vám mohou vydělávat. My se však nyní podíváme na zoubek akciové společnosti, kterou se zde pokusíme zevrubně popsat.

Založení akciové společnosti

Než si a.s. založíte, měli byste se hodně dobře na její vedení, i na její samotné založení dobře připravit. Za prvé budete stejně jako u jiných společností i v tomto případě potřebovat přesný podnikatelský plán. Tento plán by měl zahrnovat informace o tom, co bude vaší podnikatelskou činností, v jakém oboru se budete chtít pohybovat, pro jaký region budete vyrábět, jaká bude vaše propagace, kdo vám bude dělat účetnictví a další a další důležité otázky. Jakmile budete mít všechny tyto otázky zodpovězeny, název firmy promyšlený a podnikatelský plán kompletně vypracovaný, můžete se přesunout k druhému úkolu, a to k hledání společníků a členů orgánů akciové společnosti.

Orgány akciové společnosti jsou její důležitou součástí

Ty jsou totiž pro každou akciovou společnost velice důležité. Jelikož akciová společnost manipuluje s vysokými finančními částkami, nemůžete být na celé řízení a dohlížení úplně sami. K tomu vám poslouží jak společníci, tak i orgány akciové společnosti. Těmi jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. První ze zmíněných orgánů, tedy valná hromada, je nejdůležitějším a nejvyšším orgánem celé akciovky. Jsou v ní přítomni pouze akcionáři, tedy lidé, kteří vlastní jistý podíl na vaší firmě, a to pouze v případě, přesahuje-li hodnota jejich akcií 30 % základního kapitálu společnosti, který musí být minimálně 2 000 000 Kč. Ve valné hromadě budete tedy vy a vaši společníci, se kterými se budete radit o dalším postupu ve firmě.

Druhým výše zmíněným orgánem je představenstvo. To je ve firmě stanoveno například pro zastupování společnosti před soudem, pro zabezpečování vedení účetnictví či pro organizaci práce. Tento orgán je tedy taktéž poměrně důležitý, takže je nutné, abyste do něj dosadili pouze schopné a cílevědomé osoby.

Posledním výše zmíněným orgánem akciové společnosti je dozorčí rada. Tu možná v některých okamžicích nebudete mít moc v lásce, protože právě ta dohlíží na řádné a správné hospodaření s penězi společnosti, může nahlížet do všech dokladů firmy a taktéž může některé vaše kroky ve společnosti negativně okomentovat či do budoucna úplně zakázat. I když se dozorčí rada snaží co nejlépe, aby vaše firma nezkrachovala, často může zastavit i velice ambiciózní projekty.

Zápis do obchodního rejstříku

Jakmile máte všechny orgány smluveny, všechny pozice obsazeny, celý podnikatelský plán vytvořený a základní kapitál v minimální výši 2 000 000 Kč zajištěný na speciálním bankovním účtu, můžete přejít k zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Ten funguje naprosto stejně jako u každé jiné společnosti, a to tak, že nejdříve navštívíte internetové stránky krajského soudu, kde si vyhledáte formulář pro zápis do obchodního rejstříku. Formulář co nejlépe, bez chyb a co nejpečlivěji vyplníte a odešlete. Pokud v něm skutečně nebyly žádné byť sebemenší chybičky, do několika dnů dostanete potvrzení, že vaše firma byla zapsána do obchodního rejstříku a můžete si podat žádost o výpis z obchodního rejstříku. Pokud jste však v tomto formuláři udělali jakoukoliv chybku, bude vám žádost o zápis do obchodního rejstříku vrácena zpět s nutností ji opravit.

Působení akciové společnosti

Jakmile budete mít akciovou společnost zapsanou v obchodním rejstříku, budete moct konečně začít podnikat. To byste navíc měli podle nového občanského zákoníku dělat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, neboť vás mohou za špatné vedení a řízení firmy vaši spolupracovníci či klienti zažalovat.

Podobné články...