Firmy na prodej v Praze. Jakým způsobem je můžete odkoupit?

Firmy na prodej v Praze. Jakým způsobem je můžete odkoupit?Zrodil se vám v hlavě dobrý nápad? Našli jste díru na trhu? Pak zajisté toužíte mít vlastní firmu, pár řadových zaměstnanců a spoustu spokojených zákazníků a klientů, kteří se k vám budou pravidelně vracet se svými přáními a požadavky. Byrokracie – zvláště v našich podmínkách – však často cestu k vlastní firmě notně komplikuje a ten, kdo nemá se zakládáním společnosti žádné zkušenosti, si může připadat ve všem tom papírování, (mnohdy) nesmyslných zákonech a nařízení dosti ztraceně. Samotný proces zakládání firmy je také velmi časově a mnohdy i finančně náročný. Zkrátka a jednoduše – osobám nezainteresovaným v této problematice může nové založení firmy přinést nejednu vrásku na čele. Pokud nemáte se zakládáním společností doposud žádné zkušenosti, přesto se však svého snu nechcete jen tak jednoduše vzdát, zapátrejte, zda se ve vašem okolí nenachází nějaké firmy k prodeji.

Jak odkoupit firmu?

Pokud bydlíte v Praze, Brně, Ostravě nebo dalších velkých městech České republiky, pak je hledání firmy k prodeji o to jednodušší. Nejen, že zde můžete za poměrně symbolický poplatek odkoupit již nefungující firmy, které se dostaly do svízelné finanční situace, také zde můžete narazit na zajímavou službu v podobě ready made společností, neboli společností již „předzaložených“. Pojďme se nyní společně podívat na obě výše zmíněné možnosti koupě již existující společnosti.

Klasické firmy na prodej

Spousta společností, které nějakou dobu působily na našem trhu, již neprosperuje natolik, aby bylo ekonomicky výhodné její udržení. Proto se orgány společnosti, zejména pak její vlastníci, rozhodnou buďto pro její okamžitou likvidaci a výmaz z obchodního rejstříku nebo pro akvizici. Akvizice ve své podstatě znamená, že stávající a stále ještě právně existující firmu odkoupí jiný majitel. Pokud máte zájem o odkup existující avšak neprosperující firmy, mějte se na pozoru před jejími případnými dluhy.

Kupujeme zadluženou firmu

Jestliže shledáte potenciál společnosti zajímavý i přes její nemalé závazky a máte dostatečný finanční obnos pro její oddlužení a vypořádání se s jejími věřiteli, pak můžete uvažovat o odkoupení firmy zadlužené. Pokud zadluženou firmu kupovat nechcete, důkladně o ní nastudujte veškeré dokumenty a materiály. Nezapomeňte na výkazy zisků a ztrát, které by měly být snadno dohledatelné i laickou veřejností. Vyžádejte si firemní účetnictví a nezapomeňte nahlédnout ani do obchodního rejstříku, jež vám může mnohé napovědět. Pokud se vám firmu podaří odkoupit, pak je nutno provést pouze několik změn v obchodním rejstříku, případně doplatit dluhy společnosti.

Kupujeme ready made firmu

Existují také firmy, které se specializují na prodej tzv. ready made firem. Jejich obliba stoupá zejména v Praze, Brně a Ostravě. Důvodů, proč tomu tak je, je hned několik. Prvním z nich je bezpochyby prestiž. Přeci jen mít sídlo firmy v Praze nebo jiném velkém městě je pro vaše zákazníky a obchodní partnery poněkud přitažlivější, než pokud si založíte společnost v nějaké „Horní-Dolní“. Druhým důvodem, proč je takový zájem o firmy na prodej v Praze a dalších velkých městech, je také skutečnost, že zde neprobíhají tak časté kontroly z finančního úřadu. Úředníků je jednoduše málo a pravidelně kontrolovat firmy koncentrované ve velkých městech jednoduše nestíhají.

Ready made firma se splaceným základním kapitálem

Ale zpátky k ready made firmám. Již výše jsme naznačili, že se jedná o již „předzaložené“ firmy, které jsou zpravidla také zapsány v obchodním rejstříku, mají sepsanou společenskou smlouvu či zakládající listinu, stanovy společnosti a další nezbytné dokumenty, jejichž sepsání taktéž vyžaduje notnou znalost problematiky a váš čas. Zároveň se také jedná o firmy, jež mají splacený základní kapitál, který například u akciové společnosti činí minimálně 2 000 0000 Kč. Ready made firmu, která je pochopitelně bez dluhu a čeká jen na svůj „rozjezd“, tak můžete zakoupit za určitý symbolický poplatek, který zpravidla dosahuje několika tisíců či desetitisíců. No jen řekněte, může být pořízení firmy ještě snazší?

 

Podobné články...