7 nejdůležitějších změn pro podnikatele v roce 2014

2Od 1. ledna 2014 vejde v účinnost nový občanský zákoník. Ten je v platnosti už od 22. března 2012, takže jsme měli dostatek času na jeho prostudování. Nový občanský zákoník nahradí nejen dosavadní občanský zákoník, ale také mnoho dalších právních předpisů. Jednou z oblastí, která bude nově upravována podle občanského zákoníku, je i podnikání. Pro podnikatele tak vzniknou od nového roku nová práva a povinnosti, novinky v oblastech, které úzce s podnikáním souvisí a novinky v dalších oblastech. Každý podnikatel by měl proto důsledně nový občanský zákoník prostudovat a zjistit tak, co od nového roku může očekávat. My jsme pro vás vybrali 7 nejdůležitějších změn, které nastanou s příchodem nového roku 2014.

Společnost s.r.o. už za jednu korunu

Od nového roku 2014 přichází asi největší změna ve výši základního kapitálu. O této změně se nejvíce hovoří a má přispět ke zvýšení podnikatelského potenciálu i pro obyčejné lidi. Do roku 2013 totiž bylo povinností složit základní kapitál v minimální výši 200 000 Kč a každý společník musel vložit nejméně 20 000 Kč. Od nového roku ale už bude možné založit společnost s ručením omezeným už za jednu korunu českou. S touto novinkou přichází několik výhod, ale také nevýhod. Výhodami je, že podnikat už bude moct prakticky každý, že si lidé nebudou muset brát vysoké nevýhodné půjčky na splacení základního kapitálu, že vznikne spousta nových firem, které se mohou stát potencionálními odběrateli, dodavateli nebo klienti. Ovšem jsou zde i nevýhody, protože s rostoucím počtem firem, bude také růst konkurence, která může zapříčinit konec vaší podnikatelské činnosti. Je proto velice důležité, abyste si dobře rozmysleli váš podnikatelský záměr, vaše možnosti a zejména finanční stránku vašeho podnikání, tedy, zda budete schopni financovat vaši společnost s ručením omezeným, i když nebudete mít žádný zisk.

Společnost s.r.o. s novým ručením

S novým rokem také kromě založení společnosti s ručením omezeným už za jednu korunu také přichází novinka v podobě nového ručení. Společníci už totiž budou ručit i svým soukromým majetkem za případné dluhy firmy. Toto opatření by mělo zabránit případnému zbytečnému zadlužování společností a obezřetnějšímu chování všech společníků.

Sepsání společenské smlouvy už jen s notářem

Ještě do konce roku 2013 jste si také kromě jiného mohli sami sepsat společenskou smlouvu, například podle vzoru na internetu. Tomu je také od nového roku konec, protože společenské smlouvy se už mohou sepisovat pouze u notáře. Je proto důležité najít si toho opravdu nejlepšího notáře, který neopomene žádnou položku, která ve společenské smlouvě musí být. Také si dejte pozor, aby vám notář nedělal zbytečně hodně kopií společenské smlouvy, protože za všechno se musí platit.

Živnostenské podnikání

Živnost bude moct od nového roku 2014 provozovat i osoba mladší osmnáct let. Tato převratná novinka tak otevře dveře nových možností i mladým lidem, kteří do teď mohli pracovat jen brigádně. Ovšem tato novinka má své ale, a to, že tato osoba bude moci provozovat živnost pouze se souhlasem zákonného zástupce a přivolením soudu.

Nové podíly ve společnostech

Další novinkou bude nová úprava podílů ve firmě. Do konce roku 2013 mohla vlastnit jedna osoba pouze jeden podíl. Ovšem od nového roku bude moct společník držet více než jeden podíl. A navíc se také zjednoduší převod podílu na další osoby. Například jeden společník, který vlastní 20% podíl na firmě, si může přikoupit další například 40% podíl. Celkem tak bude vlastnit 60 % z oné firmy. Do budoucna bude také moct snadno jeden ze svých dvou podílů prodat.

Povinné webové stránky

Akciovým společnostem od nového roku vzniká povinnost mít webové stránky. Pokud takto neučiní, hrozí jim pokuta až 100 000 Kč. Společnosti s ručením omezeným mohou být klidné, na ty se totiž tato povinnost nevztahuje. Pokud je už ale má, musí na nich povinně zveřejňovat povinné údaje, stejně jako akciová společnost. Těmito povinnými údaji jsou jméno společnosti, její sídlo, IČO a zápis v obchodním rejstříku, včetně oddílu a vložky. Dále pak na těchto stránkách musí být vyvěšena celá řada dokumentů. Například pozvánka na valnou hromadu nejméně 30 dní před jejím konáním.

Větší volnost při uzavírání smluv

Poslední, ovšem neméně důležitou novinkou, bude větší volnost při uzavírání smluv. Díky tomu si strany budou moci stanovit podmínky a svá práva dle svých potřeb a priorit. S tímto ovšem přichází i nevýhoda v podobě povinností, které vám vyvstanou, pokud nebudete při sepisování takové smlouvy pozorní a aktivní. Od nového roku budete mít tedy větší volnost, se kterou ale přichází i rizika a povinnosti.

Podobné články...