Podle čeho vybírat druh živnosti?

3Rozhodli jste se podnikat, protože v tom vidíte budoucnost? Dobře zvažte v čem a jak. Už asi víte, že v prvé řadě si musíte pořídit živnostenský list. Pro jakou živnost se rozhodnete? Podívejme se na několik základních faktorů, které jsou pro výběr živnosti směrodatné.

Co umíte?

Základní otázka. Jestliže jste nůžky drželi v ruce naposledy ve druhé třídě při stříhání proužků barevného papíru na vánoční řetězy, kadeřník z vás teď asi nebude, i kdybyste chtěli sebevíc. Ale nezoufejte, v podstatě každý z nás má nějakou speciální schopnost, něco v čem je dobrý, co ho baví, co umí líp než ostatní. Zamyslete se nad tím, v čem vynikáte právě vy!

Mezera na trhu

Ať už chcete nabízet zboží nebo služby, podstatné je, aby o ně byl zájem. Přestože kdysi dávno, snad ve středověku, se všichni příslušníci téže živnosti shromažďovali vždy v jedné ulici či části města, dnes to se třetí cukrárnou v téže ulici budete mít asi zatraceně těžké.

Jaké máte vzdělání?

Nemusí to hrát roli vždy, ale záleží na tom případ od případu. Můžete být odborník na výbušniny na slovo vzatý, ale bez patřičného vzdělání v oboru a zákonem předepsaných zkoušek si živnost jako pyrotechnik neotevřete. Čímž se dostáváme k důležité záležitosti – jaký druh živnosti pro sebe zvolíte?

Rozdělení živností

Nejzákladnějším dělením živností je dělení na ohlašovací a koncesované. U koncesovaných je nutné povolení k jejich provozování – tzv. koncese, kterou můžete získat jen po prokázání odborné způsobilosti, která je upravena zvláštními právními předpisy v příloze živnostenského zákona. Živnosti ohlašovací mohou být naopak provozovány na základě pouhého oznámení, ale opět jen při splnění stanovených podmínek, které se liší podle toho, zda jde o živnost řemeslnou, vázanou nebo volnou. Jaké podmínky to jsou?

Řemeslné živnosti

Podmínkou pro provozování řemeslné živnosti, jejichž seznam naleznete v příloze 1 živnostenského zákona, je odborná způsobilost uvedená v § 21 a 22 živnostenského zákona. Prokazuje se dokladem o řádném ukončení minimálně středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání, který lze nahradit dokladem o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe. Obdobná pravidla pak platí i pro všechny vyšší stupně vzdělání. Další možností je předložení dokladu o řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo vykonání šestileté praxe v oboru.

Vázané živnosti

I zde je zapotřebí dodat osvědčení o praxi či vzdělání. Vázaných živností je přes třicet a odborná způsobilost se u každé vázané živnosti dokazuje jinak. Odbornou způsobilost u těchto živností stanovuje příloha 2 živnostenského zákona. Obecně lze říci, že občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Volné živnosti

K získání živnostenského oprávnění pro volnou živnost musí být splněny pouze všeobecné podmínky, a to dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a čistý trestní rejstřík. Z toho je patrné, že takovýto druh živnosti je na zřízení nejjednodušší, neboť nevyžaduje žádné potvrzení o praxi či vzdělání.

Můžete se libovolně rozhodnout?

Jaký druh živnosti zvolíte, však není jen na vašem vlastním uvážení. Obory činností, které náleží k jednotlivým druhům živností, přesně definují jednotlivé přílohy živnostenského zákona.

Podobné články...