Založení stavební firmy a jak na to

Založení stavební firmyStavební firmy mají v České republice nejčastěji dvě podoby, a to formu akciové společnosti, nebo společnosti s ručením omezeným. Její založení není nijak složité. Zaměříme se tedy na formu společnost s ručením omezeným, a to hlavně z toho důvodu, že nemusíte mít žádné vysoké počáteční vklady a založit si firmu můžete i sami. Jednou z možností, jak se vypořádat se založením stavební firmy, je, že tento úkon delegujete na společnost, která se zakládáním firem na klíč vyloženě zabývá. Jenže to někomu nemusí úplně sedět. Proto i z vlastní zkušenosti radíme, založte si stavební firmu sami.

Stojíme na začátku procesu

Úplně na začátku musí být myšlenka a vize. Musíte chtít pro založení firmy něco obětovat. Musíte být připraveni nést tu tíhu zodpovědnosti. Pokud jste již stoprocentně rozhodnuti, že si chcete stavební firmu založit, prozkoumejte nejbližší okolí, abyste zjistili, jakou máte konkurenci. Poptejte se na ceny, na jejich služby, podívejte se do obchodního rejstříku, jak je daná firma zapsána a další. Prostě si svoji konkurenci proklepněte. Určitě zjistíte, že jim něco chybí. To něco mohou být dokončovací práce, kvalita práce, kvalitní pracovníci, nízké ceny, slevové akce a podobně. Přesně v tom můžete udělat zlom ve vaší kariéře. Dále si prostudujte všechnu odbornou literaturu, související legislativu a případně osobní zkušenosti se zakládáním společností. Už v této chvíli si také připravte podnikatelský plán, vytvořte si například malou anketu, zda by měla vaše firma na trhu vůbec šanci a připravte se již na ostrý provoz, protože ten začne, ještě než se nadějete. A v neposlední řadě navštivte katastrální úřad, na kterém si vyřiďte výpis.

Postupujeme dál

Přípravnou fázi máme tedy za sebou. Zjistili jste, že byste se se svojí stavební firmou na trhu uchytili, zjistili jste, jaké mají slabiny vaši konkurenti, a zjistili jste, co by si přáli zákazníci. Nyní už můžeme přejít k samotnému založení společnosti s ručením omezeným. Podle nového občanského zákoníku budete potřebovat notáře. Najděte si tedy toho nejkvalitnějšího, nejrychlejšího, ale zároveň nejlevnějšího. Ve chvíli, kdy k němu půjdete, už musíte mít rozmyšleno jaký je váš podnikatelský plán, jak se bude vaše firma jmenovat, kde bude mít sídlo, kdo bude jednatelem společnosti, jak vysoký bude základní kapitál a případně kolik budete mít společníků. S těmito údaji sepíšete s notářem společenskou smlouvu, kterou podepíšete ověřenými podpisy a následně zkopírujete na dostatečný počet, protože společenskou smlouvu budete předkládat při jakékoliv příležitosti. To, kolik zaplatíte za tyto úkony notáři, záleží na tom, jak vysoký bude základní kapitál a kolik kopií si necháte udělat. Základní kapitál může být od nového roku ve výši již pouhé jedné koruny.

Sepsání společenské smlouvy máte za sebou

Návštěvu u notáře jste úspěšně zvládli a nyní musíte navštívit banku. Zde si založíte účet, který bude sloužit výhradně stavební společnosti, a na který teď vložíte základní kapitál, který je určený ve společenské smlouvě. Najděte si takovou banku, u které je tento úkon zadarmo a navíc i vedení účtu pak budete mít zadarmo. Vše, co na začátku uspoříte, můžete využít v budoucnu do společnosti. Do banky si navíc připravte jednu z kopií společenské smlouvy a samozřejmě doklad totožnosti, který jste mimochodem museli předložit i u notáře, a který budete předkládat na každém dalším úřadu.

Blížíme se ke konci

Stavební firma je už na dohled. Nyní stačí navštívit živnostenský úřad. Na tuto návštěvu se důkladně připravte, protože sebemenší chybička vám bude úředníky vmetena do tváře. Musíte s sebou přinést formulář pro ohlášení živnosti, originál společenské smlouvy, který již máte od notáře, kopie tedy stačit nebude, doklad o zaplacení správního poplatku, který činí 1 000 Kč, ten bohužel nijak neušetříte, doklad o odborné způsobilosti, doklad potvrzující praxi v oboru, výpis z katastru nemovitostí, který máte již od začátku procesu zakládání společnosti a výpis z rejstříku trestů. Pokud něco z toho zapomenete, budete muset celý tento krok opakovat a návštěva živnostenského úřadu není zrovna tím nejpříjemnějším, co byste si dobrovolně chtěli opakovat.

Konečně jste na konci!

Tak jste se přece jen dočkali! Všechny kroky jste úspěšně zvládli, nikde jste nezaškobrtli a nyní se téměř smějete tváří v tvář na svoji novou firmu. Stačí pouze jedno jediné. Musíte společnost nechat zapsat do obchodního rejstříku. K tomuto naprosto nejdůležitějšímu úkonu, kterým formálně i prakticky vzniká společnost s ručením omezeným, musíte doložit prohlášení správce vkladů, souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti, společenskou smlouvu od notáře, doklad z banky o založení bankovního účtu a potvrzení o složení základního kapitálu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů, které jste dokládali již na živnostenském úřadu, čestné prohlášení jednatelů, že jsou plně způsobilí k právním úkonům, a podpisový vzor jednatele. Tímto vším jste založili svoji stavební firmu.

Podobné články...