Založení firem je snadná záležitost

Založení firem je snadná záležitostZaložení obchodní korporace, ať už akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, je naprosto jednoduchý proces. Stačí se jej totiž rozdělit do pěti jednoduchých kroků a vše bude hotovo raz dva. Pokud se tedy nerozhodnete rovnou založení společnosti přenechat na nějaké firmě, která se zakládáním společností živí. V takovém případě nebudete muset vůbec nic dělat. Jenže zase z toho nebudete mít všechny ty zkušenosti, dobrý pocit a firmu, přesně podle vašich představ. Pojďme si tedy popsat postup, kdy si všechno zařídíte sami, a budete tak mít jistotu ve vlastní činy.

Krok první – Příprava

Ještě před samotným založením jakékoliv společnosti se musíte precizně připravit. Nejen ale prostudování odborných materiálů nebo judikátů postačí. Měli byste totiž sehnat i dostatečný počáteční kapitál, který pro založení společnosti budete potřebovat. Například u společností s ručením omezeným, vám bude stačit už pouhá jedna koruna a cca 5 000 na registrační poplatky. U akciové společnosti už to bude minimálně 20 000 korun, pokud je vás více a znovu asi 5 000 na registrační poplatky. Pokud tedy budete dostatečně intelektuálně a finančně připraveni, budete mít za sebou už návštěvu katastrálního úřadu, kde si jen zažádáte o výpis, můžeme se přehoupnout k dalšímu kroku.

Krok druhý – Notář

Podle nové legislativy už bezpodmínečně musí být při zakládání jakékoliv obchodní společnosti přítomen notář. U něj si nechte sepsat společenskou smlouvu, kterou se společnost ještě neformálně zakládá. Co všechno má být ve společenské smlouvě uvedeno? Samozřejmě sídlo a název firmy, kterou zakládáte, jména společníků, kteří korporaci zakládají, informace o tom, v jaké oblasti bude firma podnikat a výše základního kapitálu. To je vše. Po sepsání společenské smlouvy, jejím řádném podepsání a okopírování do několika kopií, můžete postoupit dále.

Krok třetí – Bankovní účet

Po sepsání společenské smlouvy zavítejte do banky. Zde musíte založit speciální a výhradně pro firmu určený účet, na který složíte základní kapitál, pokud se jedná o základní kapitál pouze v podobě peněz. Tento krok je poměrně příjemný, protože si na něj nemusíte připravovat žádné speciální dokumenty. Stačí vám pouze jedna z kopií společenské smlouvy a samozřejmě doklad totožnosti.

Krok čtvrtý – Živnostenský úřad

Už se konečně pomalu dostáváme ke konci celého procesu zakládání obchodní společnosti. Dalším krokem je totiž návštěva živnostenského úřadu. Zde budete muset předložit hned několik dokumentů, a proto se před touto návštěvou pečlivě připravte, abyste zde nemuseli několikrát. Budete muset předložit formulář ohlášení živnosti, originál společenské smlouvy, který již máte od notáře, doklad o zaplacení správního poplatku, který činí jeden tisíc korun, doklad o odborné způsobilosti, doklad potvrzující praxi v oboru, výpis z katastru nemovitostí a výpis z obchodního rejstříku společnosti. To je vše. To nejtěžší tedy již máte za sebou! Vrhněme se tedy k poslednímu kroku.

Krok pátý – Zápis do obchodního rejstříku

To nejdůležitější máte tedy na dosah. Zápisem do obchodního rejstříku formálně vzniká jakákoliv obchodní korporace a začíná tím i samotné podnikání, které jste celou tu dobu odkládali. Při zápisu do obchodního rejstříku závisí naprosto nejvíce na celé vaší přípravě. Do teď jste se totiž ještě mohli poradit s úředníky. U zápisu do obchodního rejstříku už ale musíte mít vše precizně připraveno, a to bez jakékoliv pomoci. K zápisu do OR si připravte prohlášení správce vkladů, souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti, společenskou smlouvu, doklad z banky o založení bankovního účtu a potvrzení o složení základního vkladu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů, čestné prohlášení jednatelů, že jsou plně způsobilí k právním úkonům, že splňují provozování živnosti a podpisový vzor jednatele. Na nic nezapomeňte! Každá chyba znamená neúspěšný konec celého procesu!

Podobné články...