Připravte si podnikatelský plán

3919098020_d6d005ac71Podnikatelský plán je pomocnou rukou všem podnikatelům při rozjezdu nového projektu. Díky podnikatelskému plánu si setřídí svoje myšlenky, naplánují si vize a cíle do budoucna, mohou díky němu objevit potenciální problémy a zároveň jim může pomoci získat finanční prostředky, přilákat klíčové zaměstnance, spolupracovníky či investory.

Hned na začátku je potřeba poukázat na to, že neexistuje ideální verze podnikatelského plánu. Každý podnikatel má své vize a potřeby a tedy také požadavky na strukturu a rozsah podnikatelského plánu.

Proč sestavovat podnikatelský plán

Podnikatelský plán je přínosný jak pro samotného podnikatele, tak i pro jeho okolí. Díky němu si podnikatel utříbí své myšlenky, dá jasnou vizi svému podnikání, popíše své podnikatelské příležitosti, určí potenciální trhy, zanalyzuje konkurenci, stanoví si cíle, marketingovou a obchodní strategii a finanční plán. Pomocí podnikatelského plánu si podnikatel zodpoví na otázky, kde se nachází, kam se chce dostat a jak toho chce dosáhnout. Zároveň mu může pomoci najít spolupracovníky, sponzory, investory, a jednoduše jim pomocí podnikatelského plánu představí, co dělá, co nabízí a co potřebuje.

Tip: Jak vypadá podnikatelský plán v praxi? Stáhněte si a prohlédněte vzorový podnikatelský záměr.

Jak na to

Podnikatelský plán je především pro vás, dejte mu takovou formu, která vám bude vyhovovat. Buďte originální, odlište se od konkurence. Zaměřte se na nejdůležitější body, na potenciální vývoj podniku a na finance. Představte vaše hodnoty, cíle, strategie a detailní implementaci. Podnikatelský plán by měl být jednoduchý, přehledný, konkrétní, realistický a hlavně kompletní. Nejedná se o vědeckou studii, zapojte svůj rozum a selské myšlení. Pokud k vašim silným stránkám nepatří gramatika, nechte si plán před jeho zveřejněním zkontrolovat od korektora. Přeložíte-li si plán do cizího jazyka, otevřou se vám dveře na zahraniční trh.

Titulní strana

Titulní strana je to, co váš zákazník, spolupracovník, investor atd. uvidí jako první, proto si na ní dejte záležet. Uveďte zde obchodní název společnosti a její logo, jméno autora, klíčových osob, datum založení a další údaje, které považujete za důležité. Za titulní stranou by pak měl následovat obsah, aby byl váš podnikatelský plán přehledný.

Představte se

Přestavte vaši společnost a službu nebo výrobek, které nabízíte. Poukažte na jedinečnost vaší služby/výrobku, proč je dobré službu/výrobek využít, jaké výhody plynou pro zákazníka. Informujte o aktuálním stavu služby/výrobku a představte, jaký vývoj by měl být v budoucnu. Nezapomeňte také představit váš tým, který se na výrobku/službě podílí, zda je tým zkušený v oboru, máte jasně dané kompetence a pravomoci. Zamyslete se také nad tím, zda vám a vašemu týmu chybí nějaké dovednosti nebo zkušenosti a v případě, že ano, uveďte zde, jak je chcete vyřešit.

Váš zákazník, váš pán

V další části se zaměřte na vaše zákazníky. Znázorněte v podnikatelském plánu, kdo v současné chvíli patří k vašim nejvýznamnějším zákazníkům, kolik zákazníků máte a kolik byste jich chtěli mít v budoucnu. Zaznamenejte očekávaný vývoj vašich zákazníků a zamyslete se nad jejich chováním v budoucnu.

Konkurenční boj

V žádném případě nepodceňujte konkurenci. Uvědomte si, které společnosti jsou vašimi konkurenty, jaké mají silné a slabé stránky, zda oproti nim máte konkurenční výhody a případně jak tyto výhody udržíte nebo rozvinete. Porovnejte cenu vašeho výrobku/služby s cenou konkurenční nabídky a navrhněte očekávaný vývoj. Poukažte na silné a slabé stránky vašeho výrobku/služby v porovnání s konkurencí.

Prodej vás živí

Důležitým bodem, který nesmíte ve vašem podnikatelském plánu vynechat, je prodej výrobku/služby. Představte, jak budete váš výrobek/službu prodávat, jaké máte prodejní cíle, jaký nabízíte poprodejní servis a zda budete prodávat i do zahraničí.

Dělejte si reklamu

V podnikatelském plánu se zaměřte také na to, jakým způsobem budete váš výrobek/službu propagovat, kolik peněz vás bude propagace stát, co před zahájením propagace musíte udělat a jak budete sledovat reakce konkurentů, až spustíte propagaci a reklamu.

Vaše firma, vaše starosti, vaše zisky

Podnikatelský plán by měl také ztvárnit vaše cíle a plány s firmou, strategii, jak cílů dosáhnout a vaši představu o firmě za období tří let. Zapřemýšlejte pak také nad tím, kolik času denně chcete firmě věnovat nyní a v budoucnu, zda jste schopni pracovat na začátku bez výdělku, jak dlouho ve firmě setrváte, pokud bude neúspěšná a jaká rizika by mohla vaše podnikání v budoucnu potkat.

Bez investic není zisků

Vaše podnikání se vám s největší pravděpodobností nepodaří rozjet bez počátečního vkladu. Stanovte si, kolik peněz vložíte do firmy z vlastních zdrojů, kolik peněz na projekt celkově potřebujete, jak si představujete současnou i budoucí spolupráci s investorem.

SWOT analýza

Poslední část podnikatelského plánu by měla obsahovat tzv. SWOT analýzu, která prokáže vaši znalost slabých i silných stránek projektu:

S = strengths = silné stránky

W = weaknesses = slabé stránky

O = opportunities = příležitosti

T = threats = hrozby

Podobné články...