Je důležitý předmět podnikání? Praktické info i tipy pro vás!

Je důležitý předmět podnikání?  Praktické info i tipy pro vás!Pokud jste se rozhodli skoncovat jednou pro vždy s životem obyčejného zaměstnance a vážně uvažujete o dráze živnostníka či podnikatele, čeká vás kolotoč papírování a návštěv úřadů. Díky jednotným registračním místům dnes vyřídíte živnostenské oprávnění prakticky během půl dne. Ještě před tím, než se na úřady vydáte, důkladně promyslete, v čem bude spočívat předmět vašeho podnikání.

Právní úprava předmětu podnikání

Předmět podnikání je upraven v I. části živnostenského zákona. V něm jsou jednotlivé druhy předmětů přehledně rozděleny a u každého z nich je alespoň přibližně specifikováno, čeho se daný předmět týká a co může být v rámci něj prováděno. Vymezení předmětu podnikání je důležité i pro případné zakladatelské dokumenty společnosti. I zde je ovšem hodné vyvarovat se některých chyb, kterých se pravidelně dopouštíme.

Jeden nebo více?

Pokud přesně víte, v čem chcete podnikat a v žádosti o zápis do obchodního rejstříku vymezíte pouze jeden předmět podnikání, můžete v budoucnu nepěkné narazit. Jestliže si hodláte otevřít kadeřnictví a holičství, časem možná dospějete k názoru, že svým zákazníkům chcete nabízet ještě komplexnější služby a budete provádět třeba i manikúru, pedikúru či kosmetiku. V obchodním rejstříku máte ovšem uveden pouze jeden striktní předmět a jeho rozšíření či doplnění vás bude opět stát cestu k notáři, na úřad a menší správní poplatek. Proto je dobré uvažovat dopředu a navolit si takové předměty podnikání, které úzce souvisí s oborem, v němž chcete podnikat.

Méně je více!

Často se setkáváme také s firmami či živnostníky, jejichž zápis v obchodním rejstříku čítá i několik dlouhých stránek. To proto, že si pro výkon své podnikatelské činnosti navolí několik desítek předmětů podnikání, což nepůsobí příliš seriózně. I zde tedy platí, že méně je často více. Proto si zvolte předměty podnikání v rozumném počtu a pouze takové, které mají úzký vztah k vašemu podnikatelskému záměru.

Co dělat, pokud tápete?

Máte perfektně vymyšlený podnikatelský plán. Víte přesně, co má být každodenní náplní vašeho času, nejste si ale úplně jistí, jaký předmět podnikání zvolit. V takovém případě, který je opravdu velmi častý, vám pomůže pracovnice živnostenského úřadu nebo jednotného registračního místa. Stačí jí sdělit své vize a představy, název firmy a její záběr, na základě kterého vám doporučí odpovídající předmět podnikání nebo jejich skupinu.

Podobné články...