Jaké jsou druhy živností?

Druhy živnostíJaké jsou druhy živností? Živnosti dělíme na ohlašovací (řemeslné, vázané a volné) a koncesované, při čemž ke každé z kategorií se váží specifické požadavky ohledně odborné způsobilost potenciálního živnostníka. Chce-li podnikatel danou živnost provozovat, musí splnit specifické rysy a podmínky, které stanovuje živnostenský zákon. Na základě uděleného živnostenského oprávnění je lze živnost provozovat na celém území ČR a není ji možné přenést na jinou osobu.

Ohlašovací živnosti

K provozování většiny ohlašovacích živností stačí, při stanovení specifických podmínek, ohlásit skutečnost na živnostenském úřadě a zaplatit správní poplatek. Ke vzniku živnosti dochází okamžitě po ohlášení a podnikatel ji může provozovat i přesto, že ještě nemá k dispozici fyzické (tedy „papírové“) živnostenské oprávnění. Ohlašovací živnosti existují ve třech formách:

volná živnost – k jejímu provozování není třeba prokázat odbornou ani jinou způsobilost a stačí splnit všeobecné podmínky k provozování živnosti.

vázané živnosti – k jejich provozování je třeba prokázat odbornou způsobilost, kterou upravují zvláštní právní předpisy uvedené v příloze 2 živnostenského zákona.

řemeslné živnosti – živnosti uvedené v příloze 1 živnostenského zákona (např. profese kadeřníka, pekaře, řezníka, skláře…)

Živnost volná

Jde o jedinou živnost, která se však dělí na 80 oborů. Živnostník přitom může v rámci jednoho živnostenského oprávnění provozovat libovolný počet oborů, ale musí je nahlásit na živnostenském úřadu. Další jednotlivé činnosti, které si nezvolil v době zřizování živnostenského oprávnění, může ohlašovat průběžně, pří čemž nebude muset platit další poplatky. Poplatek se platí pouze jednorázově při zřizování oprávnění.

Vázané živnosti

Každá z vázaných činností je spjata s odbornou způsobilostí, která se dokazuje dle stanov uvedených v příloze č. 2 živnostenského zákona.

Řemeslné živnosti

Přehled všech řemeslných živností je uveden v příloze č. 1 živnostenského zákona. Doklady, které slouží k prokázání odborné způsobilosti, mohou být následující povahy:

 • doklad o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání
 • doklad o řádném ukončení středního vzdělání s maturitou v příslušném oboru vzdělání, případně s předměty odborné přípravy v příslušném oboru
 • doklad o řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání
 • doklad o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a oborů
 • uznání o odborné kvalifikaci, kterou vydal na základě zákona o uznávání odborné kvalifikace příslušný uznávací orgán
 • uznání nebo ověření o dosažené úplné kvalifikaci pro příslušný obor, které stanovuje zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Potvrzení o odborné způsobilosti mohou být nahrazena těmito doklady:

 • doklad o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o jednoroční praxi v oboru
 • doklad o řádném ukončení středního vzdělání s maturitou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o jednoroční praxi v oboru
 • doklad o řádném ukončení vyššího vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o jednoroční praxi v oboru
 • doklad o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příbuzné oblasti studijních programů a oborů
 • doklad o řádném ukončení rekvalifikace, která se vztahuje k příslušné pracovní činnosti. Vydává ho zařízení akreditované dle zvláštních právních předpisů, zařízení akreditované ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, případně ministerstvem z odvětví, ve kterém je živnost provozována. Kromě toho je zapotřebí také doklad o vykonání jednoroční nebo šestileté praxe v oboru.

Koncesované živnosti

K provozování koncesovaných živností je zapotřebí prokázat odbornou způsobilost, kterou upravují zvláštní předpisy v příloze č. 3 živnostenského zákona. Živnostenské oprávnění má podobu takzvané koncese.

Podobné články...