10 výhod readymade společností

3Něco málo z teorie na začátek – pod pojmem ready made společnost si můžeme představit speciální druh již předzaložené společnosti, která je zapsaná v obchodním rejstříku, má plně splacený základní kapitál, identifikační číslo a název. Taková společnost však doposud nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost a je založená pouze za účelem prodeje cílovému zákazníkovi. Tento odstavec můžeme jednoduše shrnout a tvrdit, že ready made společnost je vlastně legální službou pro moderní podnikatele, kteří se chtějí vyhnout zdlouhavému procesu zakládání nebo nemají finance na splacení základního kapitálu. Readymade společnosti nabízejí spoustu zajímavých výhod, kterým se budeme věnovat na následujících řádcích.

Výhoda č. 1 – znalost problematiky není nutná

Ready made společnost můžete získat i v případě, že vám byla problematika zakládání obchodních společností doposud cizí. K získání firmy nepotřebujete žádné znalosti z oboru práva nebo veřejné správy. O založení společnosti nemusíte taktéž vědět zhola nic. I přesto se můžete pyšnit vlastní společností, která bude založena v souladu s platnými právními normami České republiky.

Výhoda č. 2 – časová nenáročnost

Založit společnost trvá v českém právním prostředí přibližně měsíc. To v případě, že se v této problematice dostatečně orientujete a máte potřebné finance pro složení základního kapitálu i dalších poplatků se založením společnosti spojených. V případě, že se rozhodnete pro ready made firmu, můžete svou novou společnost získat v rozmezí několika mála hodin.

Výhoda č. 3 – úspora nákladů

Základní kapitál u společnosti s ručením omezeným ještě stále činí 200 000 Kč, u akciových společností si připravte dva miliony. Pokud chcete vlastnit prestižní Evropskou společnost, milionů budete potřebovat hned dvacet! Naproti tomu ready made firma může být vaše přibližně za desetinu zlomku základního kapitálu.

Výhoda č. 4 – jistota zápisu do OR

Jak již bylo výše zmíněno, ready made firmy jsou již zapsány v obchodním rejstříku. Hrozit vám proto nebude ani riziko, které byste museli podstupovat při zakládání firmy svépomocí – zamítnutí návrhu na zápis do OR.

Výhoda č. 5 – o nic se nestaráte

V případě, že se rozhodnete pro koupi ready made společnosti, nestaráte se o žádnou administrativu, papírování a mine vás také tolik neoblíbená byrokracie. Vše za vás zařídí firma, která tuto službu nabízí.

Výhoda č. 6 – záruka legality

Podnikání v tzv. ready made firmě je v souladu se zákony České republiky. Vždy si však pečlivě vybírejte společnost, u které této služby využijete. Ne všechny jsou totiž solidní a prověřené.

Výhoda č. 7 – změna údajů

Většina poskytovatelů těchto služeb umožňuje (většinou za poplatek) změnit údaje o společnosti. Změně může podléhat například název společnosti, její sídlo, ale i náležitosti týkající se zakladatelských dokumentů.

Výhoda č. 8 – nulová ekonomická a účetní historie společnosti

Solidní ready made firmy jsou prodávány bez ekonomické a účetní historie. Získáte tak jistotu, že vaše firma nemá žádné dluhy nebo nesplacené pohledávky.

Výhoda č. 9 – k získání firmy vám postačí pouze platný OP

Svou novou firmu získáte pouze s jedním platným identifikačním průkazem. Stačit vám bude bohatě pas nebo občanský průkaz. Oproti zakládání společnosti svépomocí tedy nemusíte dokládat desítky dalších dokumentů nezbytných pro zapsání do OR.

Výhoda č. 10 – věrohodnější v očích klientů     

Poslední výhodou, kterou v tomto článku zmíníme je fakt, že ready made společnost je již většinou zapsaná v obchodním rejstříku delší dobu. Z tohoto důvodu tedy působí na klienty a potencionální zákazníky mnohem solidněji a věrohodněji, než nově zapsaná společnost.

Jak je vidět, ready made firma je ideálním řešením pro ty, kteří nemají se zakládáním společností zkušenosti nebo nevlastní dostatečné peněžní zásoby. Potřebujete snad další důvody, proč se rozhodnout pro koupi ready made společnosti?

Podobné články...