Základní kapitál společnosti s ručením omezeným

Základní kapitál společnosti s ručením omezeným tvoří peněžité a nepeněžité vklady zakládajících společníků a jeho minimální výše činí 200 000 Kč. Každý ze společníků musí vložit minimálně 20 000 Kč a částka musí být dělitelná celým tisícem. Peněžité vklady jsou vkládány na speciální bankovní účet, který byl zřízen pro účely společnosti. Společnost může s těmito finančními prostředky nakládat až poté, co je zapsána do obchodního rejstříku. Do té doby banka účet zablokuje.

kapitalSložení poměrné části základního kapitálu

V případě několika zakladatelů může být splacení základního kapitálu odloženo až o pět let. V takovém případě činí počáteční vklad minimálně 100 000 Kč a na každý peněžitý vklad musí být splaceno nejméně 30 %. Pokud společnost zakládá pouze jedna osoba, musí složit kapitál v plné výši.

Fakt, že byla složena pouze část kapitálu, může působit nedůvěryhodně a proto se doporučuje splatit jej v plné výši. Kromě toho je v dalším kole složení vkladu nutné uhradit příslušné poplatky.

Nepeněžitá forma základního kapitálu

Základní kapitál lze složit také v nepeněžité formě, ale pouze za předpokladu, bude-li ohodnocen soudním znalcem. Zakládání touto formou kapitálu je ovšem spojeno s vyššími náklady (poplatky za soudního znalce), delší dobou zakládání a obecně vyšším rizikem zamítnutí zápisu do obchodního rejstříku.

zaklani_kapitalLze se základním kapitálem disponovat?

Základní kapitál společnosti, která již byla zapsána do obchodního rejstříku, je možno využít k běžnému provozu společnosti nebo jej převést na pokladnu. Není tedy nutné jej ponechávat na účtu. Před zápisem do obchodního rejstříku má vklady na starosti takzvaný správce vkladu, který je stanoven v zakladatelské listině. Správcem vkladu se může stát pouze jeden ze společníků.

Podobné články...