Podnikatelský plán pro vlastní potřebu? A proč ne? 9 bodů, které při jeho psaní rozhodně nevynechat!

Podnikatelský plán pro vlastní potřebu? A proč ne? 10 bodů, které při jeho psaní rozhodně nevynechat!Podnikatelský plán – zbytečný dokument nebo perfektní pomocník pro začátečníky i zkušené managery? Ať už na tento plán nahlížíte z jakékoli perspektivy, jistě nám dáte za pravdu, že jeho vytvořený je nezbytnou součástí podnikání. Ovšem takový podnikatelský plán nemusí sloužit pouze vašemu investorovi nebo mladinké slečně na úřadě, která jej založí k dalším tisícovkám takřka totožných dokumentů, tento „kus papíru“ můžete použít i pro svou vlastní potřebu a realizaci jednotlivých cílů i plánů. Pojďme se společně podívat na to, co by v podnikatelském plánu rozhodně nemělo chybět a na co můžete s klidným srdcem a svědomím zapomenout.

Bod č. 1 – formální náležitosti

Ani zde nemůžeme začít jinak, než formální stránkou věci. Titulní strana dokumentu by měla obsahovat jméno společnosti, její sídlo, jména jednotlivých společníků, jejich kontakty a IČO. Pokud podnikatelský plán používáte výlučně pro osobní potřebu, těmto náležitostem nemusíte přikládat žádný větší význam. Pro klid na duši a lepší přehlednost se ovšem vyplatí tvorbu titulní strany nevynechávat.

Bod č. 2 – úvodní shrnutí

Dalším bodem, který by měl být součástí vašeho podnikatelského plánu, je jistě úvodní shrnutí. Rozepište se (ve zkratce – pochopitelně) o tom, co bude cílem vašeho projektu, jakému oboru se hodláte věnovat a v čem spočívá váš nápad. Z pochopitelných důvodů nevynechejte ani podnikatelský záměr, stejně jako podnikové cíle.

Bod č. 3 – představte se, prosím

Tento bod můžete u vlastního podnikatelského plánu také přeskočit, pokud si ovšem dáte práci s jeho sepsáním, v budoucnu se vám může hodit. Dalším krokem je totiž představení jednotlivých spoluzakladatelů, jednatelů a společníků dané firmy, včetně uvedení jejich adres a platných kontaktů.

Bod č. 4 – popište podnik i podnikatelskou příležitost

Následuje podrobnější popis vašeho podniku i příležitosti, které se hodláte věnovat. Zde je nutno uvést informace o typu a formě společnosti. Protože každá společnost nabízí určité výhody a nevýhody, je vhodné se o její finální podobě poradit se zkušeným přítelem-podnikatelem, právníkem nebo poradcem. Kromě popisu podniku budete muset připojit také informace o sídlu společnosti, jehož výběr taktéž neradíme podceňovat.

Bod č. 5 – inzerované produkty či služby

Nyní se rozepište o tom, co vlastně můžete svým zákazníkům a klientům nabídnout. Uveďte jednotlivé vlastnosti, parametry, náročnost výroby nebo i materiály, které jsou pro výrobu konkrétního produktu nezbytné. Popište časovou náročnost výroby nebo poskytnutí dané služby a nevynechejte ani ono pomyslné „gró“, kterým hodláte zákazníka či obchodního partnera překvapit. Zkrátka a jednoduše vyzdvihněte to, co vás odděluje od konkurence.

Bod č. 6 – rozplánujte si čas

V tomto bodu si sestavte harmonogram časové náročnosti. Inspirovat se můžete různými harmonogramy, jejichž předlohy naleznete na internetu, ale vždy se vyplatí sestavit si vlastní harmonogram a porozumět mu do posledního detailu. V tomto kroku můžete do podnikatelského plánu zahrnout také informace o svých dodavatelích a vstupech, jež jsou nepostradatelnou součástí výroby.

Bod č. 7 – poznání konkurence a nastavení vhodných marketingových nástrojů

Zde popište firmy či produkty, které pro vás představují určitý druh konkurence. Kromě toho zařaďte též informaci o tom, jakým způsobem s touto konkurencí (legální formou – samozřejmě) hodláte bojovat. Nastínit můžete své marketingové plány a záměry, které by vám měly pomoci v dosahování vytyčených cílů.

Bod č. 8 – finance nepodceňujte

V předposledním kroku nastiňte cenu, za níž hodláte prodávat výrobek nebo poskytovat službu a nezapomeňte ani na sestavení finančního plánu. Součástí tohoto plánu by měl být jak zakladatelský, tak provozní rozpočet.

Bod č. 9 – seznamte se s riziky

Protože vše nemusí jít jako po drátkách, bude potřeba do podnikatelského plánu zahrnout i rizika, na něž můžete v průběhu podnikání narazit. I přesto, že tento krok zmiňujeme až na posledním místě, ve vašem projektu má značnou váhu, jíž není radno podceňovat.

Podobné články...