Kolik stojí založení s. r. o.?

5Založení společnosti s ručením omezeným stojí nejen spoustu času a úsilí, ale také nějaké finance. Ty se mohou samozřejmě případ od případu lišit, ovšem existují tabulky, které vám dokáží celkem přesně vypočítat, kolik zaplatíte za založení s.r.o. Od nového roku 2014 už také nebudete muset skládat základní kapitál ve výši minimálně 200 000 Kč, čímž se vám počáteční investice na založení společnosti s ručením omezeným značně sníží. Avšak stále si připravte jistou sumu peněz, kterou prostě do začínající firmy budete muset investovat. Pokusíme se vám co nejpřesněji tuto částku vypočítat, abyste měli co nejlepší představu o tom, kolik vás bude stát založení společnosti s ručením omezeným. Samozřejmě čím více peněz budete mít do začátku, tím větší budete mít pravděpodobnost, že se na trhu uchytíte.

Společenská smlouva

Od nového roku 2014 má každý podnikatel, který zakládá společnost s ručením omezeným, povinnost sepsat společenskou smlouvu u notáře. Za jeho služby ale budete samozřejmě muset zaplatit. Minimální částka na sepsání společenské smlouvy u notáře už od nového roku není stanovena, protože základní kapitál společnosti s ručením omezeným už může být i pouhá jedna koruna. Pokud si chcete přesně vypočítat tuto sumu, kterou notáři zaplatíte, spočítáte ji z výše základního kapitálu, který chcete do firmy vložit. Například jestliže základní kapitál činí 150 000 Kč, což je od nového roku 2014 možná částka, bude odměna za notářský zápis 2 400 Kč, což je tedy 1,6 %. Tato částka již v sobě zahrnuje i vydání jednoho stejnopisu společenské smlouvy. Stejným způsobem vypočítáte i jiné částky, které byste chtěli jako základní kapitál do firmy vložit. Dále také budete muset ověřit podpisy na společenské smlouvě, které také něco stojí. Podpisy se mohou ověřovat na poštách nebo na úřadech. Ceny se tak za tento úkon liší. Také podle toho, kolik je společníků, si připravte okolo 500 až 2 000 Kč.

Zápis do obchodního rejstříku

Nejdůležitějším krokem při zakládání společnosti s ručením omezeným je její zápis do obchodního rejstříku. Tímto krokem s.r.o. vzniká, tudíž jej ani nemůže nijak obejít nebo přeskočit. Za tento úkon ale opět musíte zaplatit. Připravte si tedy 6 000 Kč, které za zápis do obchodního rejstříku zaplatíte. Pokud chcete cokoliv změnit v obchodním rejstříku, opět si připravte jistou finanční částku, kterou za tuto změnu budete muset zaplatit. Nemusíte se však bát jestli provádíte více změn v obchodním rejstříku najednou, zaplatíte tento poplatek pouze jednou. V současnosti tato částka činí 2 000 Kč. Tedy i za zápis do obchodního rejstříku budete platit.

Další poplatky

Další poplatky, se kterými se může podnikatel během zakládání společnosti s ručením omezeným setkat, jsou například za výpis z katastru nemovitostí kvůli sídlu společnosti, za výpis z obchodního rejstříku a za výpis z živnostenského rejstříku. Tento výpis ale není nákladnou položkou. Výpis z katastru nemovitostí na Czech POINTu totiž stojí sto korun za první stranu a čtyřicet korun za každou další stranu. Není to tedy nějaká nákladná záležitost. Výpisy z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku stojí stejně jako výpis z katastru nemovitostí. Dále je také možné, že budete platit v bance za založení nového účtu. Ovšem tato položka je velice diskutabilní, protože spousta bank už poskytuje tuto službu zcela zdarma. Další položkou může být i ohlášení živnosti na živnostenském úřadě. Pokud takto učiníte, opět si připravte peníze. Za ohlášení živnosti totiž zaplatíte asi 1 000 Kč. Od nového roku 2014 už však není tak jednoduché celou částku, kolik za založení společnosti s ručením omezeným zaplatíte, spočítat. A to hlavně díky tomu, že se ruší povinnost splatit základní kapitál v minimální výši 200 000 Kč.

Podobné články...