Jaké budou dotace pro začínající podnikatele v roce 2014

dotaceVšichni začínající podnikatelé (a nejen ti začínající) to mají v dnešní době těžké – založení firmy, to, aby na trhu obstála a hlavně se udržela a měla vyšší příjmy než výdaje, tohle všechno se dá shrnout do jedné věty, ale skutečně to není žádná malá záležitost. Je jasné, že drtivá většina těchto lidí nemá peníze na to, aby podnik financovala z vlastní kapsy, nebo nemá to štěstí, aby to za ně udělali rodiče nebo někdo jiný z rodiny. V takovém případě nastupuje možnost finančních dotací od státu nebo evropské unie – ti každoročně financují firmy různé velikosti a především v rozmanitých oborech, hlavně tam, kde mají pocit, že je to v daném roce nejvíce potřeba. Pro rok 2014 to bude více než pětina všech dotací v oblasti vzdělávání a silnější vklad do oblasti úspory v rámci energetiky. Pojďme se tedy podívat na konkrétní programy dotací pro rok 2014 – některé nové, některé již ustálené, pouze s novými podmínkami pro nový rok.

EUROSTARS II

Tento program se u nás zavedl už v pár předchozích letech a uchytil se natolik, že se udělala i jeho novější verze – původní verze nese jméno EUROSTARS. V rámci tohoto programu mají šanci na získání dotací především menší a střední podniky zabývající se výrobou nebo servisem a k tomu také jakýmkoliv výzkumem či rozvojem – tyto musí v tomto případě tvořit alespoň deset procent z finančního obratu v rámci jednoho roku. Pokud není splněna tato podmínka, je možnost ji nahradit tím, že se minimálně deset procent lidí, pracujících pro danou firmu, výzkumem či rozvojem zaobírá. Pokud máte zájem o získání právě této dotace z Evropské unie, je třeba podat speciální žádost v angličtině a to přes MŠMT ČR přímo k hlavě Unie – Bruselu. Předběžně je počítáno s drobnou změnou podmínky v dalších šesti letech, ovšem nemělo by jít o něco vyloženě podstatného.

REVIT

Na rozdíl od programu předchozího, tento je dotací v rámci České republiky – jeho zaměření je taktéž k menším a středním podnikům, především pro podnikající osoby v začátcích svého byznysu, jejichž působností jsou regiony se špatnou nebo zhoršující se ekonomickou situací, regiony trpící velkým množstvím nezaměstnaných nebo zasažené přírodními katastrofami. Program má probíhat minimálně až do konce roku 2020 – jeho hlavním cílem je výrazně ulehčit situaci podnikatelů v takto postižených krajích, aby se nadále ekonomika rozšiřovala i v oblastech, které momentálně nejsou těmi nejlukrativnějšími – to, co zde ovšem na příjmech ztratíte, můžete získat zpět právě díky tomuto národnímu příspěvku. Jedná se zde o možnost výrazně výhodnějšího úvěru.

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014+

Tentokrát jde o projekt pořádaný Ministerstvem průmyslu a obchodu a měl by zajistit opět menším a středním firmám podporu pro roky 2014 – 2020. Nejvíce podporovanými úseky budou – zlepšení celkového prostředí pro podnikatele, vývoj poradenství v podnikání, vzdělávání, vylepšení firemních výzkumů a novinek v oblasti energetiky. Tato dotace spadá jak do fondů národních, tak do fondů Evropské unie – obecně je jejím zaměřením pomoc v začátcích pro menší a střední firmy, a to přímo díky prostředkům finančním.

Dotace se neustále rozšiřují

Jak národním, tak evropským fondům se osvědčuje sponzorovat začínající podnikatele, a to nejen z důvodu správného ekonomického obratu celého státu, ale i jednotlivých krajů. Pokud jste tedy se svým podnikem v začátcích a splňujete jakoukoliv z výše uvedených podmínek pro financování, neváhejte se na tyto instituce obrátit, aby vám vyšly vstříc. Příspěvky z těchto fondů pomáhají již mnoha firmám a rozhodně ve financování hodlají pokračovat a zaštiťovat stále další a další podniky.

Podobné články...