4 časté dotazy před založením s. r. o.

2Pokud zakládáte společnost s ručením omezeným, zatím třeba ani sami nevíte, jaké nesnáze, problémy či otázky vyvstanou. Proto je důležité se raději připravit na všechny situace, které by mohly nastat. Některé ale ani sami dopředu neodhadnete. Proto jsme pro vás vybrali čtyři nejčastější otázky, které vyvstávají před založením společnosti s ručením omezeným. Těmito otázkami jsou „Jak vysoký má být základní vklad?“, „Je nutné mít notáře k sepsání společenské smlouvy?“, „Jak dlouho zakládání společnosti s ručením omezeným bude trvat?“ a „Jaké plynou výhody z podnikání pod značkou společnosti s ručením omezeným?“ Všechny tyto otázky jsme pro vypracovali, aby váš podnikatelský start byl plynulejší a pohodlnější.

Jak vysoký má být základní vklad?

Od nového roku 2014, kdy vstoupila v účinnost nová legislativa, jmenovitě nová občanský zákoník a nový zákon o obchodních korporacích, již není povinností složit při zakládání společnosti s ručením omezeným nějaký vysoký základní vklad. Společnost s ručením omezeným můžete založit už za pouhou symbolickou jednu korunu. Je samozřejmě rozhodně lepší, když máte do začátku podnikání více peněz, a to hlavně z vlastních zdrojů, abyste mohli případně financovat počáteční neúspěchy. Důležité ale při zakládání jakékoliv společnosti, abyste si co nejméně půjčovali. Když se totiž zadlužíte hned na začátku, budete mít zhoršenou počáteční pozici a můžete se tak, třeba někdy v budoucnu, dostat do platební neschopnosti, což by pro vás mohlo být likvidační. Dalším důvodem, proč je dobré mít více peněz v počátečním kapitálu společnosti je fakt, že pro případné investory, klienty nebo dodavatele budete působit mnohem víc spolehlivě. Jenže velikou nevýhodou vyšších základních vkladů do společnosti, je na to navazující vyšší poplatek za notáře. Ten si totiž účtuje podle výše právě základního kapitálu společnosti. Tudíž byste měli myslet i na to, že budete muset platit notáři a také na to, aby vás tato platba opět nepřivedla do finančních problémů.

Je nutné mít notáře k sepsání společenské smlouvy?

Stejně tak jako novinka v podobě základního vkladu ve výši jedné koruny, přišla s novou legislativou i novinka v předpisu, který říká, že sepsání společenské smlouvy již musíte mít notáře. Není již tedy možné, abyste si podobu společenské smlouvy pouze nastudovali nebo okopírovali na internetu a následně použili. Musíte si sjednat notáře, který vám společenskou smlouvu sepíše, a po té ji za jeho přítomnosti podepíšete. Budete-li mít štěstí, narazíte na profesionála, který nebude se sepsáním smlouvy otálet a zároveň vám nebude předkládat zbytečně moc kopií, které vlastně ani nebudete potřebovat. Navíc za každý úkon musíte notáři zaplatit, proto je důležité, aby jich bylo co nejméně, tedy co nejméně i již zmiňovaných kopií. Odměna notáři se dále vypočítává i z výše zmiňovaného základního kapitálu. Než tedy přistoupíte k samotnému sepisování společenské smlouvy, pořádně se informujte o tom, kolik vlastně budete notáři následně platit.

Jak dlouho zakládání společnosti s ručením omezeným bude trvat?

Nikdo vám nikdy neřekne, jak přesně dlouho vám bude trvat založit společnost s ručením omezeným. Záleží totiž na mnoha faktorech, které mohou, ale nemusí, hrát ve váš neprospěch. První krok, nastudování si všech potřebných materiálů, legislativy a důležitých dokumentů, může trvat od několika dní až po několik měsíců. Zde záleží pouze na vás, jak obsáhle budete zakládání a následné řízení společnosti s ručením omezeným studovat. Po precizní přípravné fázi nastává druhý úkol, a to domluva kvalitního a pro vás hlavně rychlého notáře. Délka tohoto kroku tedy závisí hlavně na tom, jak rychle bude notář pracovat. Dalším krokem je složení základního kapitálu v bance. K tomuto účelu budete muset zřídit v bance speciální účet, který vám k tomuto účelu bude sloužit. To bankám většinou velice trvá, a proto zde musíte počítat i s několika hodinovým čekáním u přepážek, u bankovních úřadníků nebo prostě v čekárnách. Další vaše kroky budou směřovat na živnostenský úřad, pro podnikatelské oprávnění, kde se opět nejspíš zdržíte i několik hodin. Přesný čas záleží hlavně na počtu čekajících lidí, na výkonnosti úředníků a na jejich ochotě. Dostáváme se již ke konci vaší pouti. Nyní si můžete podat návrh na zápis do obchodního rejstříku. Tento návrh musí obsahovat spoustu formalit a je klidně možné, že vám jej soudní úředník vrátí zpět k opravě. Pokud ale vše bude v pořádku, budete čekat nejméně pět pracovních dnů, než vám žádost schválí a firmu zapíšou do obchodního rejstříku. Pak už konečně můžete začít to nejdůležitější – podnikat! Jen ještě nezapomeňte odblokovat účet v bance, abyste měli přístup ke svým financím. Celkem vás tedy založení společnosti s ručením omezeným bude stát dva měsíce práce, nervů, trpělivosti, pobíhání po úřadech, podepisování nekonečných štosů papírů a hlavně dva měsíce vašeho života, které se ale následně promění v to, oč jste tolik usilovali – ve váš podnik.

Jaké plynou výhody z podnikání pod značkou společnosti s ručením omezeným?

Poslední otázku, kterou si téměř každý podnikatel pokládá, je, jaké vlastně z podnikání jako společnost s ručením omezeným plynou výhody? Největší výhodou je ta, že vaši klienti, dodavatelé, odběratelé a investoři vás budou rozhodně vnímat více seriózně a spolehlivě, než kdybyste podnikali pouze na živnostenské oprávnění. Další výhodou je možnost dalšího růstu, zvětšování tržního podílu a zvyšování počtu pracovníků. Máte tak jistou možnost, že vás čeká slibná budoucnost. Nesmíme také zapomenout na výhodu v podobě státních příspěvků, podpory začínajících podniků Evropskou unií a jisté výhody v bankách, které vás rozhodně řadí před živnostníky. Vy, jako společnost s ručením omezeným, totiž můžete vytvářet nová pracovní místa, což hlavně v dnešní době stát štědře dotuje. V neposlední řadě zakládáte společnost sami, nemusíte se tedy v prvních rocích života vašeho podniku s nikým dělit o zisk. To je výhoda oproti například komanditní společnosti.

Podobné články...