Základní kapitál u s. r. o. od roku 2014

4Rok 2014 bude pro podnikatele zlomový. Od prvního ledna totiž vstupuje v platnost novela zákona o obchodních korporacích, která v souvislosti s občanským zákoníkem stanovuje spoustu změn. Zřejmě tou nejzajímavější je výše základního kapitálu, která bude nově činit pouhou jednu korunu. Proč k takové změně došlo a koho se bude týkat? Čtěte dále a dozvíte se vše potřebné!

Jak vysoký je základní kapitál v současnosti?

Pro založení společnosti s ručením omezeným musíte do konce roku 2013 složit základní kapitál v minimální výši 200 000 Kč. A to ve formě peněžitých nebo nepeněžitých vkladů. Nepeněžité vklady je však nutno nechat ocenit soudním znalcem, který byl za tímto účelem jmenován soudem. Minimální vklad každého ze společníků činí 20 000 Kč. Od nového roku však bude vše úplně jinak.

Základní kapitál s.r.o. od roku 2014

Od 1. ledna 2014 se novelou zákona o obchodních korporacích ruší minimálně zapisovaný kapitál, resp. se jeho výše sníží na pouhou jednu korunu. To mnohé zájemce o podnikání velmi mile překvapí. Výše základního kapitálu totiž celou spoustu podnikatelů odrazovala, protože jednoduše neměli prostředky na to, aby se mohli vrhnout do rozbouřeného podnikatelského moře.

Proč ta změna?

Návrh zrušení základního kapitálu vychází z francouzského a německého modelu práva, který má primárně chránit věřitele společnosti. Jak jejich role souvisí se základním kapitálem. Ve společnosti stále mylně převládá názor, že s.r.o. ručí za své závazky právě základním kapitálem ve výši 200 000 Kč. Základní kapitál má však význam pouze několik týdnů po založení společnosti. Pak je jeho funkce takřka nulová a bezvýznamná. Zákon neukládá, aby byl po založení základní kapitál dál ve firmě přítomný nebo aby v takové hodnotě společnost udržovala majetek. Za své závazky navíc s.r.o. ručí celým svým majetkem, což však rozhodně není základní kapitál. Hodnota majetku společnosti se nikde nezapisuje, je tedy velmi obtížné odhadnout ji. Jednotliví společníci pak ručí pouze do výše souhrnného nesplaceného vkladu. I to má být však od nového roku minulostí. Nově budou společníci ručit za závazky společnosti celým svým (i soukromým) majetkem. Jak z výše uvedeného vyplývá – základní kapitál naprosto ztratil svůj význam, a proto od něj má být v novém roce upuštěno. Pokud na něm zakladatelé i nadále trvají, musí tuto skutečnost uvést ve společenské smlouvě, které taktéž nabývá na důležitosti.

Komu se novela zákona o obchodních korporacích vyplatí?

Zejména menším společnostem nebo drobnějším podnikatelům, kterým poměrně vysoký základní kapitál znesnadňoval vstup do odvětví. S novinkami, které nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích přináší, je posilována také pozice věřitelů a jejich ochrana. Společnost navíc bude muset procházet tzv. testem insolvence, který zabraňuje poskytovat taková plnění, která by mohla přivést firmu do úpadku.

Jaké další změny na nás od roku 2014 čekají?

Nově se ruší maximální počet společníků s.r.o., který doposud činil 50 osob. Velkou změnou projdou také obchodní podíly (nově jen „podíly“), které nebudou mít jeden univerzální charakter, ale lze je pružně upravovat v rámci společenské smlouvy. Také společenská smlouva bude právoplatným a unikátním dokumentem, ve kterém bude uvedeno vše potřebné. Konečně se tak rozloučíme s téměř totožnými vzory, které je možno stáhnout kdekoli na internetu. Změna se týká také ocenění nepeněžitých vkladů, které bude moci provádět kterýkoli znalec a ne pouze soudní znalec jmenovaný za tímto účelem soudem. Jak již bylo výše zmíněno, jednotliví společníci budou za závazky společnosti ručit také svým soukromým majetkem, což ocení zejména věřitelé.

Rok 2014 bude zkrátka plný změn.
Jak bude vypadat praxe, to je stále ještě ve hvězdách.

Podobné články...