Ready made společnosti

Ready made společnost, jinak také předzaložená společnost, je firma, která byla založena za účelem prodeje. Je zapsána v obchodním rejstříku, má název, jednatele, identifikační číslo a kromě toho i řádně splacený základní kapitál a to v plné výši. Díky těmto skutečnostem představuje jeden z nejjednodušších a hlavně nejrychlejších způsobů, jak začít podnikat bez nutnosti zakládání firmy svépomocí. Není tajemstvím, že založení firmy do obchodního rejstříku předchází poměrně dlouhý a komplikovaný administrativní proces, který však odpadá právě koupí ready made firmy.

Firem, které nabízí prodej ready made společností, v České republice působí přibližně 100, ale ještě v roce 2001 na trhu působila pouze jedna. Tentýž rok se prodalo pouze několik desítek firem, ale již za pět let se jejich podíl pohyboval kolem 11 % z celkového počtu společností zapsaných v českém obchodním rejstříku. Obliba předzaložených společností roste i na dále a největšímu zájmu se těší ready made společnosti s ručením omezeným. Jako ready made je samozřejmě možné koupit také akciovou a evropskou společnost.

Výhody a nevýhody ready made společností

Ready made společnostiZdaleka největší výhodou je rychlost zahájení podnikání. Jednat jménem společnosti je možné prakticky ihned po koupi a jmenování statutárního orgánu. K převodu obchodního podílu dochází bezprostředně po podpisu smlouvy a podnikatel nemusí čekat, než se změna projeví v obchodním rejstříku. Profesionální prodejce ready made je schopen klientovi zajistit, aby mohl podnikat již několik hodin po koupi. Prodej ready made hojně využívají také cizinci, pro které je české právní prostředí ještě komplikovanější.

Spousta podnikatelů využívá ready made kvůli splacenému základnímu kapitálu. Ten je v případě předzaložených firem splacen a zprostředkovatel si ho po prodeji převede do pokladny a vybere. Absence nutnosti skládat základní kapitál je však současně i nevýhodou. Podnikatel ho musí v dalším působení společnosti dorovnat, aby mu nechyběl u případného konkursního řízení. Základní kapitál je navíc splacen v minimální výši, což může podnikateli činit problém, rozhodne-li se zažádat o bankovní úvěr.

Další nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady a riziko, že má společnost dluhy nebo jiné závazky, které nemusí být z předložené dokumentace zřejmé. Tomuto nebezpečí lze samozřejmě předejít koupí firmy od ověřeného prodejce.

Podobné články...