Start podnikání a zápis do obchodního rejstříku – složitý nebo snadný proces?

Start podnikání a zápis do obchodního rejstříku – složitý nebo snadný proces?Start podnikání může být někdy naprosto rozhodující fází podnikání. Pokud totiž, jak se říká, vyjdete správnou nohou, můžete si zajistit slibnou budoucnost i na několik let dopředu, ne-li na celou vaši podnikatelskou činnost. Jenže jak zařídit, aby byl tento start skutečně úspěšný?

Začněme na začátku…

V prvé řadě je důležité si vše skutečně co nejdetailněji promyslet. Návodů, co všechno byste měli mít promyšleno, už však bylo napsáno víc než dost. Tímto se tedy zabývat nebudeme. Dále byste měli co nejlépe znát a vědět všechny postupy na úřadech a v institucích, které během zařizování svého podniku budete muset oběhat. Ovšem i k této oblasti si najdete spoustu návodů a rad, takže ani tímto se tady nebudeme zbytečně zdržovat. Navíc má každý úřad svoje internetové stránky, na kterých všechno přehledně vyčtete. Co nás ale bude skutečně zajímat, to je prakticky nejdůležitější část vzniku společnosti, a to jakéhokoliv druhu, tedy zápis do obchodního rejstříku. S tím to totiž nemusí být vůbec jednoduché! A pokud se tomu navíc chcete vyhnout, tak máte smůlu. Do obchodního rejstříku se totiž musí povinně zapsat všechny obchodní společnosti, družstva, některé zahraniční osoby a v některých případech dokonce i fyzické osoby.

Co byste měli vědět o zápisu do obchodního rejstříku?

Doba se už trochu změnila, a tak místo dříve tradičního papírového podání a osobní donášky přímo až ke Krajskému soudu, dnes musíte podat žádost na zápis do obchodního rejstříku výlučně prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře, tzv. inteligentního formuláře. Ten spravuje a vede Ministerstvo spravedlnosti ČR, a tudíž právě na stránkách tohoto ministerstva tento formulář najdete. Starý způsob, kdy se vše ještě podávalo v papírové podobě, platí pouze pro ty situace, pro které není předepsán zatím žádný z dostupných online formulářů. Určitě taky budete potřebovat přiložit k formuláři nějaký dokument nebo dodatek. Ten k němu přiložíte po vyplnění, kdy dostanete formulář v PDF podobě. Až pak můžete všechno, ovšem v elektronické podobě, poslat rejstříkovému soudu, který se nachází například v Praze, v Českých Budějovicích, v Plzni, v Ústí nad Labem, v Hradci Králové, v Brně a v Ostravě.

Jak vyplnit inteligentní formulář?

Samozřejmě, že je pro vás nejdůležitější praktická stránka věci, na kterou se hned podíváme. V prvé řadě tedy vyhledejte inteligentní formulář na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Pro jednoduchost by se měl nacházet na tomto odkazu. Dále si vyberte typ podávaného návrhu, který v případě, že poprvé zapisujete spoji společnost do obchodního rejstříku, bude „Prvozápis“. Pokud pouze chcete něco změnit v obchodním rejstříku, vyberte si možnost „Změna zapsaných údajů“. Pro výmaz z obchodního rejstříku vám pak poslouží „Výmaz“.

Jako další si vyberte druh podání, a to buď „Návrh“, nebo „Doplnění/úprava již podaného návrhu“. A jako poslední vyberte tu možnost, která je vám konkrétně nabídnuta. Například při Prvozápisu budete mít k dispozici poslední řádek, kde máte určit podanou právní formu, myslí se zde vaší společnosti, což může být s.r.o., v.o.s., a.s., s.k., nadace, spolek a další.

Všechno si ještě zkontrolujte a přejděte na novou stránku, kde si vyberete příslušný rejstříkový soud, například v Brně, a dále kliknete na „Vyplnit závěrečnou část“. V té například doplníte seznam navrhovatelů, požadované datum provedení zápisu, seznam osob, které budou formulář podepisovat, seznam příloh a místo a datum vyplnění formuláře. Stránka je velice přehledná, takže nebude žádný problém zde příslušné informace doplnit.

Jakmile tento krok budete mít za sebou, vrátíte se na stránku zpět, kde už budete mít možnost nahlédnout na váš formulář v PDF podobě. Pokud s tím budete spokojeni, můžete vygenerovat podání a uložit. Následně už obdržíte skutečné podání v podobě PDF, ke kterému ještě doplníte přílohy, a to přesně podle požadavků Ministerstva spravedlnosti ČR na této stránce.

Až všechno budete mít správně doplněno, přeformátováno v elektronické podobě a připraveno na odeslání, můžete přejít k druhému oknu, tedy k „Online do Sbírky listin“. Zde najdete pět jednoduchých kroků, které vás navedou ke kompletnímu zaslání všech dokumentů rejstříkovému soudu. Právě v tuto chvíli jste úspěšně učinili návrh na zápis do obchodního rejstříku. Teď už stačí pouze čekat na odpověď a doufat, že bude kladná.

Podobné články...