Tagged: ready made společnost

Jak dlouho trvá založení s.r.o. pomocí readymade společnosti?

Jak dlouho trvá založení s.r.o. pomocí readymade společnosti?

0.0 00 Společnost s ručením omezeným je jedním z druhů obchodních kapitálových společností, která se těší v českém podnikatelském prostředí velké oblibě. Bohužel byrokracie pro Českou republiku typická, představuje nemalou bariéru, která nové podnikatele s novými a svěžími...

10 výhod readymade společností

10 výhod readymade společností

1.0 01 Něco málo z teorie na začátek – pod pojmem ready made společnost si můžeme představit speciální druh již předzaložené společnosti, která je zapsaná v obchodním rejstříku, má plně splacený základní kapitál, identifikační číslo a...