Společnost s ručením omezeným a její hlavní výhoda

spolecnostŽe nemá společnost s ručením omezeným žádnou výhodu? Pro někoho ano. Že je mnohem lepší živnost, než podnikání pod hlavičkou společnosti s ručením omezeným? Pro někoho ano. Všeobecně má ale společnost s ručením omezeným spoustu nepřehlédnutelných a nezanedbatelných výhod. Všechny výhody společnosti s ručením omezeným pro vás přinášíme v tomto článku. Bude pak už jen na vás, pro jakou formu podnikání se rozhodnete. Na začátek ale musíme poznamenat, že jakkoliv tento článek vyjde pozitivně ke společnostem s ručením omezeným, či negativně k živnostem, žádná z těchto forem není lepší nebo horší. Je pouze na individuálním zhodnocení, co je konkrétně pro toho či onoho podnikatele výhodnější.

Společnost s ručením omezeným a její hlavní výhoda

Na začátek si rozebereme hlavní výhodu společnosti s ručením omezeným, kterou je větší důvěryhodnost s.r.o. Tato výhoda je ale značně kontroverzní, protože někdo ji u společnosti s ručením omezeným vůbec nespatřuje, jiným to zase jako výhoda vůbec nepřijde. My to ale za výhodu budeme brát, a to za tu největší. Podnikáte-li pod hlavičkou společnosti s ručením omezeným, určitě chcete pořádně vydělávat, postupně růst a zvětšovat spotřebitelskou základnu. To se vám nikdy nepodaří, pokud budete na své zákazníky působit nedůvěryhodně. Samozřejmě, i samotný podnikatel, který podniká jako osoba samostatně výdělečně činná, může být pro spotřebitele velice důvěryhodný, jenže pokud máte za sebou tým spolehlivých lidí a to vše zastřešuje značka s.r.o. budete nejspíš častěji vybíráni ze strany zákazníků. Větší důvěryhodnost společnosti s ručením omezeným je mnohými odborníky podkládána velikostí firmy, jelikož spotřebitel nemusí komunikovat pouze s jedním člověkem, například s osobou samostatně výdělečně činnou, ale s celou řadou pracovníků dané společnosti, dále většinou vyšším počátečním kapitálem, který mnohem lépe chrání firmu před počátečními problémy či samotným úpadkem a neposlední řadě možností dále růst a expandovat, čímž společnost s ručením omezeným může plnit i složitější přání ze strany poptávky.

Další výhody společnosti s ručením omezeným

Dalšími výhodami společnosti s ručením omezeným je například možnost založení samotné firmy již za jednu korunu. Možnost podnikat pod značkou s.r.o. tak má mnohem více ambiciózních a kreativních lidí, kteří by jinak tuto možnost vůbec nezískali. Od začátku roku 2014 této výhody využila stovka podnikavců, kteří začali prakticky ihned vydělávat.

Další výhodou, kterou určitě nesmíme opomenout zmínit, a která má pozitivní ohlasy zejména u spotřebitelů, je novinka spojená s novým občanským zákoníkem, kdy od začátku roku 2014 je vedení společností s ručením omezeným mnohem více zodpovědné za výsledky firmy. Společnosti s ručením omezeným tak musí vykazovat pozitivní hospodářské výsledky, minimální růst a prakticky žádné, nebo alespoň minimální zadlužení. A proč má tato novinka a výhoda s.r.o. pozitivní ohlasy zejména u spotřebitelů? To je z toho důvodu, že nemají obchodní společnosti téměř žádný prostor k podvodům, podrazům a jiným klamům. Jinak by totiž vedení společností muselo vše zaplatit, a to ze svého.

Začínající společnosti s ručením omezeným pak mohou získávat nejrůznější dotace jak od státu, tak i od Evropské unie, které jim pomohou v začátku podnikání mnohem rychleji růst a lépe prorazit. Každé nové pracovní místo se totiž v České republice, a celkově i v Evropě, cení zlatem.

V neposlední řadě je společnost s ručením omezeným mnohem lépe konkurenceschopná. Pokud bude chtít expandovat, může založit dceřinou pobočku. Pokud bude chtít růst, může založit další pracovní místa a tím rozšířit nejen zaměstnaneckou základnu, ale také celou firmu. To všechno osoba samostatně výdělečně činná prostě nemůže udělat. Živnostník může k sobě přibrat akorát dalšího živnostníka, ale pořád nebudou firmou v pravém slova smyslu.

Podobné články...