Změny v základním kapitálu s.r.o. od roku 2014

1Společností s ručením omezeným rozumíme obchodní společnost kapitálového typu. Tento typ společnosti patří v České republice, ale i v jiných státech Evropské unie, mezi nejrozšířenější a nejoblíbenější typy obchodních společností. Z hlediska kapitálových znaků bylo pro společnost s ručením omezeným typické vytváření základního kapitálu, který činil 200 000 Kč. Tato podmínka je však již od nového roku 2014 passé. Nově bude možno založit s.r.o. třeba jen s hotovostí činící pouhou jednu korunu. Proč k takové změně došlo, koho se bude týkat a bude od nového roku podnikání bezpečné? Tyto otázky zřejmě pálí spoustu z nás.

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích

1. ledna 2014 vstoupí v platnost nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., který přinese nemalé změny v oblasti spotřebitelských úvěrů, dědictví, ale i ve způsobech zakládání a vedení obchodních společností. Tyto komplexní zákony nahradí doposud platný občanský a obchodní zákoník – dva základní soukromoprávní kodexy, které ovlivňovaly spoustu oblastí našeho života. Zákony přinesou spoustu změn, mezi které nepochybně patří také minimální základní kapitál společnosti s ručením omezeným, který bude namísto dosavadních 200 000 Kč činit pouhou 1 Kč. Jaký význam tato změna má? Má jít o ulehčení vstupu nových subjektů do podnikání nebo se jedná o zákon „ušitý někomu na míru“, jak tomu bylo již u celé řady obdobných zákonů v minulosti? Na to se budeme snažit odpovědět na následujících řádcích.

Proč bude základní kapitál s.r.o. tak nízký?

Základní kapitál společnosti s ručením omezeným dle nejrůznějších finančních expertů a analytiků ve své podstatě neplnil tradiční funkci základního kapitálu (ochranu věřitelů), protože zákon doposud neukládal povinnost společnosti udržovat majetek v hodnotě 200 000 Kč, která doposud vyjadřovala minimální výši základního kapitálu. Dalším důvodem pro odstranění dvousettisícového základního kapitálu společnosti s ručením omezeným byl názor týkající se minimalizace bariér vstupu jedince do podnikání. Spousta podnikavců totiž mělo skvělý nápad, ale scházely jim potřebné finance, které byly doposud pro založení s.r.o. nezbytné. Od roku 2014 bude proto tato bariéra odstraněna.

Jakou ochranu nabídne nový zákon věřitelům?

Ptáte se, jakým způsobem chce nový zákon zaručit ochranu věřitelů? Odpověď můžeme hledat v ustanoveních o správě majetku společnosti, zvýšené zodpovědností jednatelů nebo v nových pravidlech týkajících se speciálních testů insolvence. Zákon však bude klást poměrně vysoké nároky na formální a zvláště obsahové náležitosti jednoho ze zakládajících dokumentů společnosti s ručením omezeným – společenské smlouvy. Doposud mohli jednatelé a společníci využít nejrůznějších vzorů tohoto dokumentu, které byly volně ke stažení na internetu. Od nového roku bude pro sepsání dokumentu nutná odborná a specializovaná pomoc.

Vyplatí se začít podnikat od roku 2014?

Na tuto otázku je velmi těžké odpovědět. Pokud se i vám v hlavě rodí zajímavý podnikatelský záměr, ale doposud jste neměli dostatek financí pro převedení svého snu do reality, může pro vás být nový zákon o obchodních korporacích vítanou změnou. Nutno podotknout, že zákon přinese ještě spoustu dalších změn, které ještě doposud nebyly vyřčeny. Těžko tedy odhadovat, zda nebude vstup do podnikání pro některé jedince ještě obtížnější, než doposud. Na to, co s novým občanským zákonem a zákonem o obchodních korporacích přijde, si budeme muset každopádně ještě pár měsíců počkat.

Nezapomeňte – nový občanský zákoník a Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zkráceně zákon o obchodních korporacích) vstupuje v platnost 1. 1. 2014!

Podobné články...