Živnost – podnikatelská činnost

podnikani_zivnostŽivnost je definována jako samostatně provozovaná soustavná podnikatelská činnost, kterou fyzická osoba provozuje na vlastní zodpovědnost a pod vlastním jménem za účelem dosažení zisku. V České republice živnost upravuje tzv. Živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání).

Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba a to na základě příslušného živnostenského oprávnění. Dříve bylo živnostníkům vydáváno písemné prohlášení (tzv. živnostenský list), ale od 1. července 2008 se živnostenské oprávnění osvědčuje pouze výpisem ze živnostenského rejstříku. Podnikatelé, kteří disponují platným živnostenským listem vydaným před 1. červencem 2008, mohou živnost osvědčit i tímto dokumentem.

Podmínky pro získání živnostenského oprávnění

Předpokladem pro udělení živnostenského oprávnění je splnění všeobecných, ale v případě některých živností i zvláštních podmínek (odborná nebo jiná způsobilost). Všeobecné podmínky jsou:

  • plnoletost

  • bezúhonnost

  • způsobilost k právním úkonům

list

Typy živností

 Ohlašovací živnost vzniká a je provozována na pouze základě ohlášení. Jde o řemeslné, vázané a volné živnosti.

 Činnosti, které může podnikatel provozovat v rámci volné živnosti, se nazývají „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Ze seznamu si lze vybrat až 80 činností, které je možno na základě volné živosti provozovat.

V případě řemeslné živnosti je nutný výuční list, maturita, diplom, případně šestiletá praxe. To vše v daném oboru.

Získání vázané živnosti je podmíněno prokázáním odborné způsobilosti. Tu stanovuje příloha živnostenského zákona.

Koncesované živnosti

Podmínkou získání koncesované živnosti je nejen odborná způsobilost, ale také souhlas příslušného orgánu státní zprávy. Příkladem může být provozování cestovní kanceláře, pohřební služby nebo taxislužba.

Podobné články...