Můžu mít živnostenský list při zaměstnání?

ŽivnostNe každý chce podnikat na plný úvazek a minimálně pro začátek si s ním vystačí jakožto s přivýdělkem. Podnikat totiž samozřejmě lze i při zaměstnání a udělat z něj vedlejší činnost. Přesto se však nevyhnete novým povinnostem, které jsou s živností pevně spjaty. Pokud si pohráváte s myšlenkou, že začnete podnikat, ale neradi byste zatím opouštěli stabilní zaměstnání, určitě vám dnešní článek přijde vhod.

Ohlášení živnosti prostřednictvím jednotného registračního formuláře

Předtím, než začnete podnikat, budete muset ohlásit živnost na libovolném živnostenském úřadě. K tomu vám poslouží jednotný registrační formulář, prostřednictvím kterého uvědomíte také další orgány – sociální správu, zdravotní pojišťovnu a finanční úřad. Formulář můžete odeslat také na pobočce České pošty se službou Czech POINT.

K vyřízení živnostenského oprávnění budete potřebovat také příslušné doklady a potvrzení, které se vztahují k dané činnosti. V některých případech vám bude stačit občanský průkaz. Správní poplatek činí 1000,- Kč. K zápisu do živnostenského rejstříku dojde do pěti pracovních dní, v některých případech dokonce do několika hodin.

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Dobrá zpráva je, že během prvního roku podnikání nebudete muset platit žádné zálohy a to jak na sociální, tak na zdravotní pojištění. Výše záloh v dalším kalendářním roce závisí na výši zisku z předešlého roku. Nepřesáhnete-li zákonnou hranici, nebudete nuceni platit zálohy ani nadále.

Zálohy na sociální pojištění však můžete platit také dobrovolně – budou se vám započítávat do důchodu. Při podnikání při zaměstnání budou nižší, než v případě hlavní živnosti.

Co se týče zdravotního pojištění, to na rozdíl od sociálního platit nemusíte. Zálohy se vás budou týkat až v momentě, kdy se z živnosti stane hlavní činnost.

Plátcovství a neplátcovství DPH

Pro většinu lidí, kteří si zřídí živnostenský list při zaměstnání, je výhodnější být neplátcem DPH. V některých případech se však plátcem stáváme automaticky:

  • při ročním obratu, který přesáhne 1.000.000,- Kč

  • přijetím nebo poskytnutím služby zahraniční osobě

  • při nákupu zboží v zemích EU

Další případy vyjmenovává §94 zákon o DPH

Daňové přiznání k dani z příjmů a k dani z DPH

Zaměstnanci si s daňovým přiznáním nemusí lámat hlavu, protože je za ně podává zaměstnavatel. S živností se situace mění, byť jde o vedlejší činnost. Každý podnikatel musí podat (a zaplatit) daňové přiznání k dani z příjmu za uplynulý rok do 1. dubna.

Výdaje lze uplatnit dvojím způsobem:

  • paušálně
  • odečítat skutečné výdaje

Plátci DPH musí podat (a zaplatit daň) také daňové přiznání k DPH a to nejpozději do 25. dne v příslušném měsíci za minulé zdanitelné období. Přiznání lze podávat měsíčně a čtvrtletně.

V případě, že vám živnostenský list při zaměstnání nepřinesl vyšší příjmy něž hlavní zaměstnání, nemusíte platit zálohy na daň z příjmů.

Podobné články...