Živnostenský list – student

student-zivnostPodnikání při studiu je díky daňovým úlevám a osvobození od plateb za zdravotní a sociální pojištění velmi snadné a to zejména v případě, když si student zřídí živnostenské oprávnění na volnou činnost. Výhodný je i fakt, že rodiče podnikajícího studenta na něj mohou stále uplatňovat daňové zvýhodnění.

Prvním krokem je volba specifické živnosti. V případě volné živnosti není nutná žádná atestace nebo skládání odborných zkoušek; tyto podmínky jsou spjaty pouze s vázanou a koncesovanou činností. Autoři, spisovatelé, herci či hudebníci se bez živnostenského oprávnění dokonce obejdou.

Registrace živnosti

Zahájení samostatné výdělečné činnosti při studiu je podmíněno registrací na živnostenském úřadě respektive odevzdání jednotného registračního formuláře. Úřad pak o založení živnosti informuje další instituce (zdravotní pojišťovnu, okresní správu sociálního zabezpečení a finanční úřad). Poplatek za registraci je fixní a nezáleží na počtu registrovaných činností.

Zdravotní pojištění

Studenti, kteří dochází na denní studium, nemusí v prvním roce podnikání platit ani minimální zálohy na zdravotního pojištění. Je vhodné kontaktovat pojišťovnu a ujistit se, že je o studiu informována. Pokud by pojišťovna o studiu nevěděla, musel by student zaplatit pojistné i přesto, že při podnikání stále studuje. Druhém a každém dalším roce je již student povinen platit zálohy, které pojišťovna stanoví na základě příjmů z předchozího roku. Tak jako tak je student osvobozen od minimální zálohy, kterou za něj po celou dobu studia platí stát.

papirSociální pojištění

Stát považuje podnikání studentů za vedlejší výdělečnou činnost a to bez ohledu na jeho zisk. Po celou dobu studia za něj hradí minimální zálohy. Podobně jako u zdravotního pojištění, však i v případě sociálního pojištění platí, že po překročení zákonem stanovené hranice musí student doplatit rozdíl. Opět je vhodné kontaktovat úřad sociálního zabezpečení a ujistit se, že nepochopil začátek podnikání jako ukončení studia.

Živnost nebo firma? Co se vyplatí více?

V čem můžete začít jako student podnikat? Zkusti můžete copywritng, nebo jinou oblast on-line marketingu, doučování i prodej na internetu. Můžete využít poptávku po rukodělných výrobcích, případně výhodně přeprodávat produkty ze zahraničí. Začít můžete na on-line tržištích, na Facenooku nebo si rovnou založte vlastní e-shop. Je to velmi snadné, vyzkoušejte si to. E-shop můžete mít zdarma, když budete prodávat do 10 položek.

 

Podobné články...