Založení akciové společnosti? Hračka!

Založení akciové společnostiChystáte se k založení akciové společnosti? Máte obavy, že to bude složité? Že na něco zapomenete? Že se vám to nepodaří? Že nakonec budete jen dlužit, a nic si vlastně nevyděláte? Spousta otázek, které mají pouze jednu společnou odpověď: Nebojte se! Založení akciové společnosti je hračka. A řádně připravenému podnikateli vše půjde jako po másle! Divili byste se, kolik lidí má ze založení akciové společnosti stejné obavy, jako vy. Většina z nich ale akciovku nakonec úspěšně založí a tito všichni se následně shodují, že si dělali naprosto zbytečné obavy. Takže i vy odložte obavy stranou a pojďte s námi do toho! Akciovou společnost mohou založit právnické osoby, anebo dvě či více osob fyzických. Pokud zakládá akciovku jen jedna osoba, sepisuje pouze zakladatelskou listinu, ovšem pokud akciovou společnost zakládá několik osob, sepisují společně tyto osoby zakladatelskou smlouvu. Velkou výhodou akciové společnosti je zejména její vysoká prestiž. Akciová společnost je totiž v očích veřejnosti vnímána seriózněji, spolehlivěji, důvěryhodněji a jako více konkurenceschopná.

Příprava založení

Ještě před samotným založením akciové společnosti se na něj budete muset pečlivě připravit. Prostudujte si všechnu důležitou legislativu, a to konkrétně Zákon o obchodních korporacích, odbornou literaturu a další dokumenty týkající se akciových společností. Dále se také domluvte se svými společníky, se kterými budete chtít akciovou společnost založit, na tom, v jaké oblasti budete chtít podnikat, jak bude vypadat váš podnikatelský plán, marketingový plán, výběrová řízení do firmy a další. Toto je velice důležité! Musíte to vyřešit ještě před samotným založením akciové společnosti. Po jejím založení bude na všechny tyto úkony pozdě.

Sepsání zakladatelské listiny nebo zakladatelské smlouvy

Jak už jsme uvedli výše, podle toho, kolik osob zakládá akciovou společnost, se bude odvíjet, zda budete sepisovat pouze zakladatelskou listinu nebo zakladatelskou smlouvu. Některé znaky ale mají tyto listiny stejné. Například to, že všechny podpisy, kterými ztvrzujete platnost těchto dokumentů, musí být úředně ověřeny. Jak zakladatelská listina, tak i zakladatelská smlouva musí obsahovat stanovy, které ku příkladu určují, jaký bude předmět podnikání, který jste si rozmýšleli během přípravné fáze, jaký bude způsob rozdělování zisku ve firmě a další.

Získání podnikatelského oprávnění

V rámci dalšího kroku musíte získat podnikatelské oprávnění. Bez něj akciovou společnost nezaložíte a bez něj také vůbec nemůžete v České republice podnikat. Podnikatelské oprávnění si zajistíte na živnostenském úřadu. Zde si budete muset podat žádost, ke které přiložíte zakladatelskou listinu nebo zakladatelskou smlouvu, výpis z katastru nemovitostí, výši vašeho základního kapitálu a další dokumenty. Na návštěvu živnostenského úřadu si rozhodně vyhraďte dostatek času, protože zde bývají ty nejdelší fronty, se kterými se na vaší cestě za akciovou společností setkáte.

Akciová společnost na základě výzvy, neboli s veřejnou nabídkou akcií

Jedním podtypem akciové společnosti je i akciovka na základě výzvy. Pokud zakládáte zrovna tento podtyp akciové společnosti, musíte právě v tomto kroku informovat veřejnost o době, místu a způsobu upisování. Akcie vaší firmy tak nebudete splácet pouze sami nebo s vašimi společníky, ale také s širokou veřejností, která tak získá jakýsi podíl ve vaší společnosti. Minimální vklad tak v tomto případě musí činit alespoň dvacet milionů korun. Až po splacení minimálně jedné třetiny akcií může být svolána ustavující valná hromada. Na této ustavující valné hromadě se rozhodne o samotném založení společnosti, schválí se stanovy společnosti a zvolí se její orgány. Zakládáte-li však akciovou společnostbez veřejné nabídky akcií, měli byste mít na paměti, že minimální vklad musí činit alespoň dva miliony korun.

Zápis do obchodního rejstříku

Zápisem do obchodního rejstříku se celý proces zakládání akciové společnosti úspěšně chýlí ke konci. I když ještě po zápisu do obchodního rejstříku budete muset předat vklady správcům vkladů a postupně splatit dosud nesplacené vklady, můžete již pomalu začít slavit, protože všechny úřady a nejtěžší kroky máte již za sebou. Zvládli jste to! A to přitom bylo na začátku tolik strachu.

Podobné články...