Výhody s. r. o. oproti živnostenskému listu

4Výhod společnosti s ručením omezeným oproti živnostenskému podnikání je hned několik. Ale ani živnostenské podnikaní na s.r.o. nezaostává. Nemůžeme tedy odsoudit ani jeden typ z těchto dvou podnikatelských činností. Konečné rozhodnutí je stejně jen na vás. Tedy zda si vyberete a založíte společnost s ručením omezeným, nebo zda začnete podnikat jako živnostník. My vám jen popíšeme několik výhod společnosti s ručením omezeným, které jsou opravdu nesporné, a sami byste je během vaší podnikatelské činnosti stejně pocítili. Od nového roku 2014 taky končí nutnost vložit do společnosti s ručením omezeným základní kapitál o velikosti minimálně 200 000 Kč, čímž se stává tento typ právnické osoby dosažitelnější i pro obyčejné lidi s dobrým nápadem.

Prestiž společnosti s ručením omezeným

Asi nejzřetelnější a největší výhodou společnosti s ručením omezeným oproti živnosti je prestiž. Pokud totiž vystupujete jako s.r.o., působíte pro své obchodní partnery, odběratele a dodavatele důvěryhodněji. Také pokud budete podnikat pod jistou značkou, můžete si ji nechat zaregistrovat, a tak budete lépe zapamatovatelní. Jelikož také nejste ve společnosti s ručením omezeným sami, jsou zde s vámi vaši společníci, působíte více spolehlivě, protože se na vás potenciální klienti neobracejí jen jako na jednu samotnou osobu. Podnikat tedy pod názvem s.r.o. má tedy svou prestiž. I když zléjazyky tvrdí, že tento argument není vůbec žádnou výhodou, existuje spousta klientů, odběratelů a dodavatelů, kteří by s nikým jiným než se společností s ručením omezeným nespolupracovali a to právě proto, že jim přijde více seriózní, důvěryhodná a spolehlivá.

Zvýhodněné danění

Pokud podnikáte a máte zisk vyšší než deset milionů korun ročně, rozhodně se vám vyplatí podnikat jako společnost s ručením omezeným. Jako společnost s ručením omezeným budete mít možnost si spoustu věcí odepsat z daňového základu. A tak na některých položkách nemálo ušetříte. Nesmíte ovšem zapomenout na položky, které musíte povinně zdanit a až posléze si požádat o vrácení daně. To vše však naleznete v zákoně o daních. Společnost s ručením omezeným by také měla mít výborného účetního, který se o všechny tyto kroky postará. Výborný účetní by měl být jak schopen sledovat aktuální dění v legislativě, ale zároveň by mělo být účtování jeho koníčkem. Někdy ovšem není jednoduché takového účetního sehnat. Pokud proto někoho takového znáte, hlídejte si ho jako oko v hlavě.

Jednodušší expandování

Společnost s ručením omezeným může lehčeji expandovat, například navýšením vkladů nebo přistoupením nových společníků. To od nového roku bude ještě jednodušší, protože základní vklad bude moct být už pouhá jedna koruna, takže expandovat budete moci rychleji. A také podle nové právní úpravy budete moci jako společník vlastnit více podílů, než do konce roku 2013 jen jeden. Bude tak jednodušší manipulace se společnostmi a jejich růst.

Velká výhoda se od roku 2014 změnila v nevýhodu

Jedna z velikých výhod, kterou podnikání jako společnost s ručením omezeným mělo, bylo, že společníci ručili pouze do výše nesplacených pohledávek, a to pouze majetkem firmy, tedy ne svým soukromým majetkem. Ovšem od nového roku 2014 budou všichni společníci ručit i svým soukromým majetkem. Mělo by se tak zabránit zbytečnému zadlužování firem a také větší zainteresovanosti na prosperitě společnosti s ručením všech společníků. Nikdo tak nebude tzv. černým pasažérem, který se jen obohacuje na práci a odhodlání ostatních. Vám jako společníkovi to tak přinese nejen klid, že se například ve společnosti nesnažíte sám, ale zároveň riziko, že když se firma zadluží, budete ručit celým svým soukromým majetkem. Společnost s ručením omezeným se tak dostává na úroveň živnostenskému podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná, která také ručí celým svým soukromým majetkem.

Podobné články...