Veřejná obchodní společnost

obchodni-spolecnostVeřejná obchodní společnost (povinné označení „v. o. s.“, „veř. obch. spol.“ nebo také „a spol.“) je forma osobní obchodní společnosti, jejíž činnost upravuje obchodní zákoník. Podnikají v ní minimálně dvě osoby, které jsou za závazky zodpovědné celým svým majetkem a to tak, že společně a nerozdílně. Právě v tom tkví i největší nevýhoda v. o. s. – dojde-li k jejímu krachu, může společník přijít o všechen svůj majetek.

Společníkem veřejné obchodní společnosti se může stát každá fyzická, ale i právnická osoba, která splňuje podmínky pro členství. V případě právnické osoby musí její práva a povinnosti vykonávat její statutární orgán, případně právní zástupce.

Založení a vznik v. o. s.

Veřejná obchodní společnost se zakládá společenskou smlouvou, ale vzniká až dnem zápisu do obchodního rejstříku. Společenská smlouva obsahuje název a sídlo společnosti, společníky, předmět podnikání (nutné údaje) a často i rozdělení zisku či dělení majetku pro případ, že by byla společnost v budoucnu zrušena.

spolecnikV případě v. o. s. není nutný minimální základní kapitál a společníci nemusí dávat žádný vklad. Pokud ke vložení vkladu dojde, musí být jeho výše zapsána ve společenské smlouvě, společně s doplňujícími údaji o lhůtě splacení či možnosti postupných splátek vkladu. Není-li lhůta splacení vkladu definována, musí společník vklad splatit bezprostředně po vzniku společnosti. Vklad může mít peněžitou i nepeněžitou formu (není třeba znalecký posudek). Zákon stanovuje 20 % úrok z prodlení pro případ, že by nebyl vklad splacen včas. Výše úroku může být upravena ve společenské smlouvě.

Statutární orgán a přeměny společnosti

Statutárním orgánem v. o. s. se může stát libovolný počet společníků, tedy jeden i všichni. Každý ze společníků může jménem společnosti jednat a podepisovat smlouvy, ale stejně tak i vetovat důležitá rozhodnutí. Veřejná obchodní společnost může provést fúzi s jinou v. o. s. nebo komanditní společností.

 

Podobné články...