Tagged: obchodní společnost

Komanditní společnost aneb seznamte se, prosím

Komanditní společnost aneb seznamte se, prosím

Komanditní společnost, je další z druhů obchodních korporací, jež jsme si doposud nestihli detailně představit. Kdo a za jakých podmínek ji může založit a jaké přednosti jsou s touto společnosti neodmyslitelně spojené? To a ještě mnohem...

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost (povinné označení „v. o. s.“, „veř. obch. spol.“ nebo také „a spol.“) je forma osobní obchodní společnosti, jejíž činnost upravuje obchodní zákoník. Podnikají v ní minimálně dvě osoby, které jsou za...