5 chyb v začátcích podnikání, kterých se v roce 2014 musíte vyvarovat

1S novým rokem a novým občanským zákoníkem přijdou také velké změny podnikání. 1. ledna 2014 vstoupí v platnost nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, který přinese obrovské změny v oblasti spotřebitelských úvěrů, dědictví, ale i ve způsobech zakládání a vedení obchodních společností. Tyto dva zákony nahradí doposud platný občanský a obchodní zákoník. Jakých pěti chyb se musíte v roce 2014 vyvarovat?

1.      Nevkládejte velké finanční obnosy do základního kapitálu

Mnoho podnikatelů odkládá svojí podnikatelskou činnost z jednoho prostého důvodu – že nemají peníze ke složení základního kapitálu, který ještě do roku 2013 musel být minimálně 200 000 Kč. Od nového roku je tomu však jinak. S novým občanským zákoníkem přichází i změna ve složení základního kapitálu, a to v podobě, že základní kapitál může být ve výši už jediné koruny. To může otevřít pomyslné dveře k podnikání spoustě lidem. Podle finančních expertů a analytiků základní kapitál společnosti s ručením omezeným v podstatě neplnil tradiční funkci základního kapitálu, kterou je ochrana věřitelů, a proto byla jeho minimální výše stanovena novým zákoníkem na jednokorunovou hranici. Druhým důvodem, proč byla odstraněna povinnost minimálního vkladu 200 000 Kč, bylo právě odstranění bariér pro vstup do podnikatelské činnosti. Pokud tedy chcete začít podnikat v roce 2014, rozhodně neshromažďujte velké finanční obnosy, také i s ohledem na to, že sazba notáře je stanovena procentuálně podle výše základního kapitálu. Stačí tedy, když budete mít peníze pro rozjezd vašeho podnikání.

2.      Při sepisování společenské smlouvy a zakladatelské listiny musíte mít notáře

Doposud jste mohli sepisovat společenské smlouvy a zakladatelské listiny pouze s pomocí vzorů, které byly volně dostupné na internetu. Tato možnost od nového roku končí, protože přítomnost specialisty při sestavování zakladatelských dokumentů bude povinností. Proto se poohlédněte už teď po kvalitním notáři, který vám správně sepíše zakladatelské listiny a společenskou smlouvu. Pokud se vám poštěstí, můžete narazit na opravdu profesionála ve svém oboru, který se sepsáním smluv nebude otálet a tak vás nebude zdržovat na začátku vašeho podnikání. Dejte si ovšem pozor, za co všechno notáři platíte. Někteří totiž vypracovávají kopie smluv navíc, za které pak samozřejmě musíte zaplatit, ale které vlastně vůbec nepotřebujete.

3.      Pozor na špatné hospodářské výsledky

Osoby ve vedení společnosti by se měli mít na pozoru, protože podle nového zákona o obchodních korporacích ponesou plnou odpovědnost za špatné hospodářské výsledky a budou mít také větší zodpovědnost při úpadku společnosti. Mohou tak přijít i odměny nebo budou muset ručit za všechny závazky společnosti. Na druhou stranu přinese nový zákon o obchodních korporacích více svobody v úpravě vztahů a vnitřních záležitostí, nové možnosti organizace společnosti a zruší zákonný rezervní fond.

4.      Zkontrolujte, zda není vaše společenská smlouva v rozporu s donucujícími ustanoveními

Ještě před prvním lednem roku 2014 si pořádně prostudujte nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, zda nejsou stanovy společnosti, tedy společenská smlouva, v rozporu s donucujícími ustanoveními. Donucující ustanovení jsou taková, od kterých se není možné odchýlit. Pokud tak neučiníte a následně nezměníte společenskou smlouvu, či jiná ustanovení, která zjistíte, že jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními, budou tyto smlouvy po uplynutí šesti měsíců automaticky zrušena. Část stanov, které nebudou v rozporu s donucujícími ustanoveními, zůstanou nadále v platnosti. Pokud nebudete na novou právní úpravu reagovat, může vaší společnosti hrozit až soudní zrušení.

5.      Stará i nová pravidla

Největší problém bude ale v tom, že přechodné ustanovení stanoví, že existující společnosti se budou řídit jak starou tak novou úpravou. Budete tak muset hodně složitě posuzovat každý jednotlivý případ. Tyto případy pak vyhodnotíte, zda podléhají donucujícímu ustanovení zákona o obchodních korporacích, nebo zda je upraveno podle obchodního zákoníku.

Podobné články...