5 chyb v začátcích podnikání, kterých se v roce 2014 musíte vyvarovat

3S prvním lednem nového roku 2014 přichází spolu s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích také spoustu změn v podnikání. Oba zákoníky přinesly obrovské změny ve spotřebitelských úvěrech, dědictvích, i ve způsobech zakládání a vedení obchodních korporacích. Tyto dva zákony nahradily doposud platný občanský zákoník a hlavně nejdůležitější pro podnikatele obchodní zákoník. Jakých pět chyb se nejčastěji podnikatelé dopouštějí a vy se jich tedy musíte v roce 2014 vyvarovat?

1. Už nemusíte vkládat velké finanční obnosy do základního kapitálu

Mnoho podnikatelů odkládalo ještě do konce roku 2013 svoji podnikatelskou činnost z jednoho jediného důvodu. Tím důvodem byl fakt, že neměli dostatek ke složení základního kapitálu, který musel být minimálně 200 000 korun Od nového roku 2014 je tomu ale už úplně jinak. S příchodem nového občanského zákoníku a nového zákonu o obchodních korporacích do českého legislativního řádu přichází i výrazná změna spojená se základním kapitálem. Dobrá zpráva tedy pro všechny, kteří až do teď založení společnosti s ručením omezeným odkládali, základní kapitál už může být ve výši i pouhé jediné koruny. To otevírá pomyslné dveře k podnikání spoustě lidem. Dle finančních analytiků a expertů základní kapitál v podstatě neplnil tradiční funkci základního kapitálu, kterou je ochrana věřitelů, a právě z tohoto důvodu byla jeho minimální výše stanovena novým zákoníkem na jednokorunovou hranici. Druhým důvodem je odstranění bariér pro vstup nových firem na trh. Chcete-li tedy v tomto roce začít podnikat, už nemusíte shromažďovat velké finanční obnosy. I s ohledem na to, že sazba notáře je stanovena procentuálně podle výše základního kapitálu, je libovolná výše základního kapitálu velikou výhodou. Stačí, když tedy budete mít dostatek peněz, které postačí pro rozjezd vašeho podnikání.

2. Notáře budete nutně potřebovat

Ještě do konce roku 2013 se sepsání společenské smlouvy často dělalo doma na koleni pouze s pomocí vzorů, které byly volně dostupné na internetu. Tato možnost, která ušetřila nejen peníze ale i spoustu času, od 1. ledna 2014 končí. Přítomnost specialisty při sestavování zakladatelských dokumentů je již povinností, kterou udává zákon. Poohlédněte se tedy co nejdřív po nějakém kvalitním notáři, který vám správně a hlavně rychle a bez zbytečných průtahů sepíše zakladatelské listiny či společenskou smlouvu. Pokud budete mít štěstí, můžete narazit na opravdového profesionála ve svém oboru, který se sepsáním smlouvy nebude otálet a vás tak na začátku vašeho podnikání moc nezdrží. Dejte si taky pozor, za co všechno notáři platíte. Někteří totiž vypracovávají zbytečně moc kopií smluv navíc, které vlastně vůbec nepotřebujete, ale za které pak samozřejmě musíte zaplatit.

3. Už všechno jen naostro!

Osoby ve vedení společnosti by se měly mít na pozoru a také vy, jako majitel společnosti s ručením omezeným, byste je měl více hlídat, protože dle nového zákona o obchodních korporacích nesou osoby ve vedení společnosti plnou odpovědnost za špatné hospodářské výsledky a mají také větší zodpovědnost při úpadku společnosti. Mohou tak přijít o osobní odměny nebo musí ručit za všechny závazky společnosti svým osobním majetkem. Na druhou stranu přináší nový zákon o obchodních korporacích více svobody, a to v oblasti vztahů a vnitřních záležitostí, nových možností organizace společností a také ruší zákonný rezervní fond.

4. Vše musí být v souladu s donucujícími ustanoveními!

Stanovy společnosti s ručením omezeným, jinak řečeno společenská smlouva, musí být od 1. ledna letošního roku plně v souladu s donucujícími ustanoveními. Jak poznáte, jestli jsou stanovy vaší společnosti s ručením omezeným v souladu nebo v rozporu s donucujícími ustanoveními? Jednoduše! Pokud si pořádně prostudujete nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, zjistíte, zda společenská smlouva má všechny náležitosti, které by podle těchto legislativ měla mít. Donucující ustanovení jsou pro připomenutí taková, od kterých se není možné odchýlit. Pokud zjistíte, že jsou stanovy vaší společnosti v rozporu s donucujícími ustanoveními a nezměníte-li následně společenskou smlouvu vaší společnosti s ručením omezeným, budou tyto smlouvy po uplynutí šesti měsíců automaticky zrušeny. Části stanov, které budou shledány v souladu s donucujícími ustanoveními, zůstanou nadále v platnosti. Nebudete-li na novou právní úpravu reagovat, může vaší společnosti hrozit až soudní zrušení. Proto honem prostudujte občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, zda máte vše v pořádku a hlavně v souladu s donucujícími ustanoveními.

5. Stará vs. nová pravidla – podle kterých se řídit?

Největší problém, se kterým se od nového roku potýkají všechny společnosti s ručením omezeným, je, že přechodná ustanovení stanoví, že existující společnosti se musí řídit jak starou tak novou legislativní úpravou. Musíte tak hodně složitě posuzovat každý jednotlivý případ. Tyto případy pak hodnotíte, zda podléhají donucujícímu ustanovení nového zákona o obchodních korporacích, nebo zda je upraveno ještě podle starého, již neplatného, obchodního zákoníku.

Podobné články...