Stručné porovnání akciovky a eseróčka pro vás

Stručné porovnání akciovky a eseróčkaVšichni jsme to již určitě někde zaslechli – společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Dva typy firem, které si i vy sami můžete založit. Jenže, který typ je lepší? Co je typické například pro eseróčko a co pro akciovku? Má vůbec cenu zakládat velkou společnost, nebo je lepší zůstat jako OSVČ? Na všechny tyto a ještě spoustu dalších otázek se vám pokusíme přinést odpověď právě v tomto článku. Ovšem hlavní pomyslnou myšlenkovou nití bude stručné porovnání akciovky a eseróčka.

Podnikání jako dva druhy společnosti

Pokud teprve přemýšlíte o tom, že začnete v jakékoliv oblasti podnikat, měli byste si rozmyslet, co vlastně od podnikání očekáváte. Budete-li chtít pracovat sami za sebe, nemít žádnou zodpovědnost za další pracovníky nebo kolegy a nepočítáte-li s žádným rozšiřováním podniku, bude vám naprosto bohatě stačit živnost.

Ovšem chcete-li podnik dále rozšiřovat, potřebujete-li alespoň pár zaměstnanců například pro výrobu a chcete-li se raději o vedení společnosti s někým dělit, bude pro vás lepší společnost, a to buď se statusem a.s. nebo s.r.o.

Stručné porovnání rozdílů mezi s.r.o. a a.s.

Mezi těmito dvěma typy jsou jasné rozdíly. U společnosti s ručením omezeným nemusíte mít ve firmě žádné společníky, k založení tohoto typu společnosti vám vystačí klidně i pouhá jedna koruna a samotný průběh zakládání je naprosto odlišný oproti akciové společnosti. V neposlední řadě je tento typ společnosti vhodnější pro menší či střední podnikatele.

U akciové společnosti se však setkáváte s mnohem větším businessem, kdy rozhodně potřebujete alespoň jednoho společníka, při zakládání musíte projít mnohem více fází a kroků, pro založení musíte dát dohromady 2 000 000 korun, takže je tento typ společnosti vhodnější pro velké podnikatelské plány a záměry.

Stručné porovnání společných znaků s.r.o. a a.s.

Jenže kromě toho mají tyto dva typy společností také pár společných znaků. Jedná se například o možnost silné zaměstnanecké základny, podobné účetnictví, vyšší prestiž oproti OSVČ, možnost rozšiřovat dále podnikání na další oblasti nebo do dalších regionů a v neposlední řadě i možnost čerpat nejrůznější dotace buď od soukromých subjektů, státu nebo od Evropské unie.

Co je pro vás lepší? S.r.o. nebo a.s.?

Co si z těchto dvou možností vybrat? To záleží zejména na tom, co od podnikání očekáváte. Chcete-li podnikat raději sami a v menším, sami si řídit podnik a sami velet zaměstnancům, bude pro vás určitě lepší eseróčko. V jeho vedení totiž můžete stát naprosto sami a řídit si tedy podnikání naprosto dle svého. U akciové společnosti je situace naprosto opačná. Buď je totiž tato společnost vedena správní radou a statutárním orgánem, kdy, i když teoreticky řídí společnost jedna osoba, musí být její počínání schváleno dalšími lidmi, což je někdy velký problém, nebo tuto společnost může řídit představenstvo a dozorčí rada. U eseróčka máte tedy větší volnost. Jenže na druhou stranu u akciové společnosti máte zase větší možnost růstu a také větší zaměstnaneckou základnu.

Záleží pouze na vás!

Záleží tedy skutečně pouze a jen na vás, který typ společnosti se k vám hodí víc. Nejste-li si naprosto jisti, vytvořte si myšlenkovou mapu, jak by vaše podnikání mělo vypadat. Jako výsledek by vám měl vyjít kompletně popsaný papír nejrůznějšími nápady a náměty, které by vás měly lépe nasměrovat. Pokud ani to nepomůže, můžete se rozhodnout buď na základě konzultace s právníkem, nebo na základě vašeho selského rozumu. Určitě pro vás ale bude lepší sáhnout po eseróčku, jelikož k jeho založení nebudete potřebovat tak vysoký základní kapitál, tolik procesních kroků a tolik zaměstnanců a společníků.

Podobné články...