4 časté dotazy před založením akciové společnosti

1Zakládáte spolu s nějakými kamarády akciovou společnost a chcete si být jisti, že jste mysleli opravdu na všechno a že vás tedy nic nepřekvapí? Rozhodně si tedy položte čtyři nejčastější dotazy, které si před založením akciové společnosti klade většina podnikatelů. Těmito dotazy jsou: „Jaký musí být minimální vklad do akciové společnosti?“, „Jaké jsou největší výhody akciové společnosti?“, „Jaké nutné kroky povedou k založení akciové společnosti?“ a „Jaké jsou náležitosti návrhu na zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku?“ Samozřejmě mohou vyvstat i další, neméně důležité otázky, ovšem zodpovězením těchto otázek se velice přiblížíte k úspěšnému založení akciové společnosti.

Jaký musí být minimální vklad do akciové společnosti?

I když s novou legislativou skončila povinnost minimálního vkladu u společnosti s ručením omezeným, u akciové společnosti stále platí, že minimální vklad musí činit alespoň dva miliony korun, a to, když se jedná o akciovou společnost bez veřejné nabídky akcií. Pokud však zakládáte akciovou společnost, která bude s veřejnou nabídkou akcií, nechcete tedy upsat a splatit celý základní kapitál sami, musí minimální vklad činit alespoň dvacet milionů korun.

Jaké jsou největší výhody akciové společnosti?

Založit si akciovou společnost místo jiného druhu obchodní společnosti má řadu výhod. Jednou z těchto výhod je vysoká prestiž podnikání. Akciová společnost je totiž v očích veřejnosti vnímána jako nejprestižnější formou společnosti a také je tak na ni pohlíženo. Další neméně důležitou výhodou je mnohem lepší pozice pro vyjednávání, na výběrových řízeních, u veřejných zakázek a další. To je opět dáno již zmiňovanou první výhodou, vyšší prestiží akciové společnosti. Další velikou výhodou je vlastně zajištění téměř objektivního vedení, a to díky minimálně čtyř nebo šesti osob, které jsou zastoupeni v orgánech společnosti. Nemůže se tak stát, že pouze jeden člověk rozhoduje o budoucnosti společnosti na úkor utlačování podřízených a třeba nevyslyšeních jejich názorů. Nevýhoda v podobě vyšší nákladů na založení akciové společnosti může být na druhou stranu vnímána jako velká výhoda, a to proto, že již v počátcích má firma velký základní kapitál, se kterým může disponovat, a tím i rychleji růst. Akciová společnost je také velice vhodnou formou podnikání pro mnoho podnikatelských oblastí, a to navíc s více investory. Někteří akcionáři vnímají také velikou výhodu v méně informacích o vlastnících akciových společností v obchodním rejstříku, a tedy v neprůhlednější organizaci a struktuře firmy. No a navíc, se jedná o velice jednoduché a levné řešení, myslíte-li na budoucnost a chcete nějaké dědictví zajistit svým potomkům.

Jaké nutné kroky povedou k založení akciové společnosti?

Ještě před samotným procesem založení akciové společnosti si pořádně prostudujte postup, jak by se měla akciová společnost úspěšně založit. Ty nejdůležitější kroky vám zde ale samozřejmě popíšeme. Nejdříve byste měli vědět, že akciovou společnost může už pouhá jedna jediná právnická osoba. Pokud se však jedná o fyzické osoby, je nutné k založení akciové společnosti více osob. Dále je nutné uzavřít zakladatelskou smlouvu, nebo pokud společnost zakládá pouze jeden akcionář, tak zakladatelskou listinu. Ta musí obsahovat úředně ověřené podpisy za dozoru notáře. V zakladatelské listině jsou hlavně stanovy firmy, podle kterých se bude řídit provozování společnosti. Dále musíte již zmíněné stanovy vytvořit. Ty musí obsahovat mimo jiné i předmět podnikání, výší základního kapitálu, způsob svolávání valné hromady, počet členů představenstva, dozorčí rady nebo jiných orgánů a další. Následujícím krokem bude upsání a minimální částečné splacení vkladů. A v neposlední řadě dojde ke kolektivnímu rozhodnutí o založení akciové společnosti.

Jaké jsou náležitosti návrhu na zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku?

Pokud zakládáte akciovou společnost, musíte ji bezpodmínečně zapsat do obchodního rejstříku. Je tedy dobré vědět, co by vlastně v návrhu na zápis do obchodního rejstříku správně mělo být. Nejdříve musíte vyplnit správný formulář, který najdete na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Ten se skládá hned ze dvou částí, a to procesní část návrhu a předmětná část návrhu. První čase je pro všechny obchodní společnosti stejná. Druhou část už budete muset správně vybrat podle právní formy a typu společnosti, tedy podle akciové společnosti. Dále budete muset k formuláři vyplnit i několik příloh. Vše je na stránkách velice přehledné. Jen je nutné vyplňovat poctivě a pečlivě, abyste něco omylem nepřeskočili. Po úspěšném vypsání návrhu na zápis do obchodního rejstříku budete muset čekat minimálně 5 dní, kdy bude vaše firma do rejstříku zapsána. Až pak můžete začít podnikat jako akciová společnost.

Podobné články...